Gå till huvudinnehåll

De fyra aktiviteter som ryms inom programmet gör det möjligt att mötas på virtuell väg för att stärka och utveckla kurser, kontakter, kunskaper och färdigheter. Vi berättar om de olika aktiviteterna och hur det fungerar.

Om aktiviteterna och anmälan

Aktiviteterna och deltagandet sker helt digitalt. Anmälningsdatum för de olika aktiviteterna är fördelade över hela året och anmälan finns på webbsidan för Erasmus+ Virtual Exchange och respektive aktivitet. Både studenter och kurser kan belönas med en så kallad Erasmus+ Virtual Exchange Badge som fungerar som meriter.

I programmet deltar Erasmus+ 33 programländer, Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien och Tunisien.

För dig som arbetar på universitet och högskola

Training to develop international projects

En aktivitet som vänder sig till dig som lärare på universitet och högskola, samt ungdomsledare. Syftet är att utveckla ett virtuellt transnationellt projekt, så kallat Transnational Erasmus+ Virtual Exchange Project, TEP. Aktiviteten integrerar virtuellt utbyte i befintliga kurser. Genomförda projekt belönas med en utmärkelse, Erasmus+ Virtual Exchange Badge.

Mer information och anmälan - Training to develop international projects

Bli diskussionsledare

Diskussionsledare fungerar som en tredje part som hjälper grupper att föra en konstruktiv, respektfull och autentisk dialog om olika ämnen som intresserar deltagarna. Som diskussionsledare är du en neutral processledare och deltar inte i diskussionen av sakfrågor. Du gör ditt bästa för att alla deltagare respekterar grundreglerna för diskussionen, känner sig fria att uttrycka sig och blir lyssnade på av de andra deltagarna. För att bli diskussionsledare går du en utbildning, facilitation training, som utvecklas med stöd av experter inom konfliktlösning, medling och diskussionsledning.

Mer om att bli diskussionsledare, facilitator, för Erasmus+ Virtual Exchanges

Aktiviteter för studenter 

Online facilitated dialogue

För många studenter kan det här vara den första chansen till ett fördjupat internationellt utbyte. Unga människor möts i dialog i en säker webbmiljö med diskussionsledare. De kan prata om saker de tycker är viktiga, utvecklar bättre förståelse för varandra, skapar meningsfulla relationer som spänner över gränser och kulturer samt övar på färdigheter som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Dialogen förs i små grupper med deltagare från olika länder. Diskussionerna är informella men läsmaterial och uppgifter delas ut.

Mer information och anmälan - Online facilitated dialogue

Advocacy training

Aktiviteten sammanlänkar unga människor med olika bakgrund för att utveckla parlamentariska debattfärdigheter med stöd av ett nätverk av utbildade gruppledare. Syftet är att främja lyssnande och förståelse samt färdigheten att tala för sin sak.

Mer information och anmälan - Advocacy training

Interactive open online courses

Studenter från olika länder möts och lär genom videoföreläsningar, aktiviteter som stöttar utveckling av färdigheter och interkulturella diskussioner ledda av diskussionsledare. Kurserna som genomförs online spänner över kulturella sammanhang och nationella gränser. Aktiviteterna kan integreras i befintliga MOOC:s och kan röra ämnen som till exempel media, religion, mat, kultur och mycket annat.

Mer information och anmälan - Interactive open online courses

Training to Develop Virtual Exchange Projects

Studenter som gjort virtuellt utbyte

Aktuellt om brexit

Det är ännu oklart om det blir ett avtal mellan EU-kommissionen och Storbritannien om brexit. Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit