Erasmus+ yrkeskunskapscentrum är ett EU-initiativ där organisationer verksamma inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden kan söka bidrag till samarbeten för att skapa och utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Kontakt

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: 

EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu  

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet, mejla erasmusplus@uhr.se