Genom programmet kan organisationer verksamma inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden söka bidrag till projekt för att skapa och utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum.

Kontakt

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA: 

EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu  

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet, mejla erasmusplus@uhr.se

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar