Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ yrkeskunskapscentrum, vad det ska leda till, organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Så fungerar det

Yrkeskunskapscentrum sammanför olika typer av lokala och regionala partners såsom yrkesutbildningsanordnare, arbetsgivare, forskningscenter, organisationer inom regional utveckling och kompetensförsörjning.

Ansökningar kan inte enbart vara riktade mot yrkesutbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen eller motsvarande (EQF-nivå 6 till 8), utan måste också inkludera yrkesutbildning upp till yrkeshögskoleexamen (EQF 3 till 5), och ha ett starkt inslag av arbetsplatsförlagt lärande.

Vad det ska leda till

Initiativet stödjer bildandet och utvecklingen av europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum. Dessa ska bidra till regional utveckling, innovation och smarta specialiseringsstrategier, så väl som till internationella samarbetsplattformar.

Samarbeten inom Erasmus+ yrkeskunskapscentrum ska ha en systemansats och se till helheten. Det innebär att de förväntas resultera i något mer än en högkvalitativ yrkeskvalifikation.

Samarbeten inom yrkeskunskapscentrum ska innehålla aktiviteter som leder till resultat inom följande tre kategorier:

  • Undervisning och lärande
  • Samarbete och partnerskap
  • Styrning och finansiering

Ansökan och mer information

Du ansöker genom det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA, som administrerar och handlägger programmet.

Electronic Application Forms på EACEA:s webbplats Funding and Tenders

Mer om programmet:

Erasmus+ Centres of Vocational Excellence på EU-kommissionens webbplats

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök