Lyssna

Aktuellt om brexit

Efter utträdet ur EU kommer Storbritannien inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021-2027. Svenska organisationer som har pågående Erasmus+ mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien kan fullfölja dessa. Studentvisum behövs i vissa fall för utbytesstudier i Storbritannien från och med 2021.

I och med utträdet ur EU har Storbritannien valt att inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+ 2021-2027. Det innebär att det från och med 2021 inte längre  är möjligt för svenska organisationer att söka finansiering för mobilitet i Storbritannien (UK) eller samarbetsprojekt med brittiska organisationer inom ramen för programmet Erasmus+.

Pågående projekt kan fullföljas

Svenska organisationer som har pågående projekt inom Erasmus+ mobilitet eller strategiska partnerskap med organisationer i Storbritannien (UK) kan fullfölja dessa. De organisationer som fått ansökan beviljad från utlysningen 2020 kommer att kunna påbörja och genomföra sina mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien.

Den automatiska förlängning av Erasmusutbytesavtal (Inter-institutional agreement) som EU-kommissionen beslutat om innefattar även Storbritannien, vilket betyder att inga avtal behöver förlängas enskilt. De utbytesavtal som tecknats med brittiska partners gäller då programperioden ut. Lärosäten som är osäkra rekommenderas att kontakta sina brittiska partners.

Studentvisum och uppehållstillstånd

Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för studenter som ska studera i Storbritannien längre än 6 månader.

För studenter med svenskt medborgarskap (eller av Storbritannien annat godkänt medborgarskap) som ska studera i Storbritannien kortare än 6 månader krävs inget visum. Detta gäller även för studenter som gör utbytesstudier inom Erasmus+.

För tredjelandsstudenter vid svenska lärosäten som ska göra ett utbyte med ett annat medborgarskap kan visum behövas även om utbytet är kortare än sex månader.

Guide till om visum behövs - Check if you need a visa på den brittiska regeringens webbplats

Studenter och elever/studerande inom yrkesutbildning som ska göra praktik inom Erasmus+ i Storbritannien behöver ansöka om visum.

Den sändande organisationen ansöker om ett så kallat sponsorskap, Certificate of Sponsorship, från British Council för deltagarnas räkning som behövs till själva visumansökan. Ansökningsförfarandet kan ta upp till fyra veckor. Planera därför ansökan i god tid med deltagaren.

Mer information om hur ni ansöker om Certificate of Sponsorship på erasmusplus.org.uk

Är du redan bosatt i Storbritannien och ska studera där efter 202o måste du ha uppehållstillstånd.

Mer information om regler för arbete och studier i Storbritannien på Sweden abroads webbplats

Relaterade länkar om brexit och Erasmus+

EU-kommissionens information om brexit och Erasmus+ (på svenska):

Vad får brexit för konsekvenser för programmet Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Pressmeddelande från EU-kommissionen (på svenska):

EU-kommissionens pressmeddelande inför brexit angående Erasmus+, de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten

Brexit och Erasmus+ i Storbritannien (på engelska):

Aktuellt om brexit på British Councils webbplats om Erasmus+

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se