Det är ännu oklart om det brittiska parlamentet kommer att godkänna det avtal som reglerar Storbritanniens utträde ur EU. Om du har eller planerar ett Erasmus+projekt med Storbritannien bör du ta del av denna information.

Nu pågår ett omfattande arbete inom EU och medlemsländerna för att minimera de negativa konsekvenserna i det fall Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

Många frågor har idag inget tydligt svar. Vi publicerar det vi får veta löpande för att du ska kunna hålla dig uppdaterad.

Pågående projekt vid en överenskommelse

Om Storbritannien kommer överens med EU-kommissionen om ett avtal för brexit kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ till och med 2020. Deltagare i ett Erasmus+ mobilitetsprojekt kan fullfölja sina mobiliteter som planerat. Pågående strategiska partnerskap kan slutföra sina projekt.

Erasmus+ mobilitet vid ett utträde utan avtal

Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal har Europeiska rådet och Europaparlamentet kommit överens om att införa en särskild förordning för att skydda de som deltar i ett pågående utbyte finansierat av Erasmus+ mobilitet.

Förordningen innebär att personer som befinner sig i Storbritannien och deltar i ett pågående utbyte inom Erasmus+ mobilitet dagen innan Storbritannien lämnar EU kan genomföra sitt utbyte som planerat och få den finansiering som de har blivit utlovade, även om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

Förordningen omfattar på samma sätt personer från Storbritannien som är i Sverige på ett pågående utbyte genom Erasmus+ mobilitet.

Planerade utbyten som inte är pågående vid eventuell brexit utan avtal

EU-kommissionen arbetar för ett förslag för att individer som har planerat att genomföra ett utbyte genom Erasmus+ mobilitet i Storbritannien ska kunna påbörja och genomföra dessa utbyten under 2020 även efter att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Om detta förslag kommer att antas av Europaparlamentet och av Storbritannien är idag osäkert.

Erasmus+ strategiska partnerskap vid ett utträde utan avtal

Det är ännu inte klarlagt vilka konsekvenserna blir för pågående strategiska partnerskap (KA2) om Storbritannien träder ur EU utan ett avtal.

Den brittiska regeringen har åtagit sig att täcka bidrag till brittiska organisationer som deltar i projekt, men inte för partner i andra EU-länder eller tredje land. EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar på en lösning.

Ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap 2020

Det är ännu inte klarlagt hur projektsamarbete med Storbritannien kan genomföras i det fall Storbritannien träder ur EU utan ett avtal.

Den brittiska regeringen har åtagit sig att täcka bidrag till brittiska organisationer som får projektansökningar beviljade, men inte för partner i andra EU-länder eller tredje land. Storbritannien planerar att inleda diskussioner med EU och medlemsländerna kring fortsatt deltagande i Erasmus+.

Relaterade länkar om Brexit och Erasmus+

EU-kommissionens förordning vid eventuell avtalslös brexit för att möjliggöra pågående utbyten inom Erasmus+ (på svenska):

Möjliggöra för deltagare i Erasmus+ mobilitet att slutföra sitt utbyte på EU-kommissionens webbplats

Pressmeddelande från EU-kommissionen (på svenska):

EU-kommissionens pressmeddelande inför brexit angående Erasmus+, de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten

Brexit och Erasmus+ i Storbritannien (på engelska):

Aktuellt om brexit på British Councils webbplats om Erasmus+

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook