Det är nu klart att Storbritannien lämnar EU med ett avtal. Utträdesavtalet innebär att Storbritannien deltar i Erasmus+ under hela 2020.

Storbritannien kommer att delta i Erasmus+ till och med utlysningen 2020. Detta innebär att svenska organisationer som har pågående projekt inom Erasmus+ mobilitet eller strategiska partnerskap med organisationer i Storbritannien kan fullfölja dessa. De som får sin ansökan beviljad från utlysningen 2020 kommer att kunna påbörja och genomföra sina mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien.

Relaterade länkar om brexit och Erasmus+

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook