Gå till huvudinnehåll

Det är ännu oklart om det brittiska parlamentet kommer att godkänna det avtal som reglerar Storbritanniens utträde ur EU. Om du har eller planerar ett Erasmus+projekt med Storbritannien bör du ta del av denna information.

Nu pågår ett omfattande arbete inom EU och medlemsländerna för att minimera de negativa konsekvenserna i det fall Storbritannien lämnar EU utan ett avtal den 30 mars 2019.

Många frågor har idag inget tydligt svar. Vi publicerar det vi får veta löpande för att du ska kunna hålla dig uppdaterad.

Pågående projekt vid en överenskommelse

Om Storbritannien kommer överens med EU-kommissionen om brexit kommer Storbritannien att delta i Erasmus+ till och med 2020. Deltagare i ett Erasmus+ mobilitetsprojekt kan fullfölja sina mobiliteter som planerat. Pågående strategiska partnerskap kan slutföra sina projekt.

Erasmus+ mobilitet vid ett utträde utan avtal

Om Storbritannien träder ur EU utan ett avtal den 30 mars riskerar deltagare i pågående Erasmus+ mobilitet (KA1) att tvingas avbryta sina mobiliteter och inga nya mobiliteter kan påbörjas inom ramen för Erasmus+.

EU-kommissionen har tagit fram ett förslag som innebär att personer som befinner sig i Storbritannien på ett utbyte inom Erasmus+ mobilitet ska kunna genomföra sina mobiliteter även om Storbritannien lämnar EU utan avtal. Ambitionen är att rådet och Europaparlamentet skyndsamt ska anta förslaget. Förslaget innehåller inga delar om att nya mobiliteter ska kunna påbörjas efter 30 mars.

Erasmus+ strategiska partnerskap vid ett utträde utan avtal

Det är ännu inte klarlagt vilka konsekvenserna blir för pågående strategiska partnerskap (KA2) om Storbritannien träder ur EU utan ett avtal den 30 mars.

Den brittiska regeringen har åtagit sig att täcka bidrag till brittiska organisationer som deltar i projekt, men inte för partner i andra EU-länder eller tredje land. EU-kommissionen och medlemsländerna arbetar på en lösning.

Ansökan till Erasmus+ strategiska partnerskap 2019

Det är ännu inte klarlagt hur projektsamarbete med Storbritannien kan genomföras i det fall Storbritannien träder ur EU utan ett avtal den 30 mars.

Den brittiska regeringen har åtagit sig att täcka bidrag till brittiska organisationer som får projektansökningar beviljade, men inte för partner i andra EU-länder eller tredje land. Storbritannien planerar att inleda diskussioner med EU och medlemsländerna kring fortsatt deltagande i Erasmus+.

Relaterade länkar om Brexit och Erasmus+

EU-kommissionens förslag angående pågående utbyten inom Erasmus+ (på engelska):

Möjliggöra för deltagare i Erasmus+ mobilitet att slutföra sitt utbyte på EU-kommissionens webbplats

Pressmeddelande från EU-kommissionen (på svenska):

EU-kommissionens pressmeddelande inför brexit angående Erasmus+, de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten

Brexit och Erasmus+ i Storbritannien (på engelska):

Aktuellt om brexit på British Councils webbplats om Erasmus+

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook