Det är nu klart att Storbritannien lämnar EU med ett avtal. Det innebär att svenska organisationer som har mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien kan fullfölja dessa.

Storbritannien kommer att delta i Erasmus+ till och med utlysningen 2020. Det innebär att svenska organisationer som har pågående projekt inom Erasmus+ mobilitet eller strategiska partnerskap med organisationer i Storbritannien kan fullfölja dessa. De som får sin ansökan beviljad från utlysningen 2020 kommer att kunna påbörja och genomföra sina mobilitets- och partnerskapsprojekt med aktörer i Storbritannien.

Den automatiska förlängning av Erasmusutbytesavtal (Inter-institutional agreement) som EU-kommissionen beslutat om innefattar även Storbritannien, vilket betyder att inga nya avtal behöver signeras för att kunna sända och ta emot deltagare under projekt som påbörjas 2020. Svenska lärosäten uppmanas att ta kontakt med sina respektive brittiska partnerslärosäten för att säkerställa hur länge mobilitet kan ske, då kontrakten mellan ett nationellt kontor och lärosäte kan ha olika längd. I praktiken betyder det att kontrakten för projekten 2020 är 24 månader långa i Sverige, medan de kan vara en annan längd (kortare) i Storbritannien.  

Relaterade länkar om brexit och Erasmus+

EU-kommissionens information om brexit och Erasmus+ (på svenska):

Vad får brexit för konsekvenser för programmet Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Pressmeddelande från EU-kommissionen (på svenska):

EU-kommissionens pressmeddelande inför brexit angående Erasmus+, de sociala trygghetssystemen och EU-budgeten

Brexit och Erasmus+ i Storbritannien (på engelska):

Aktuellt om brexit på British Councils webbplats om Erasmus+

Kontakta oss

För att komma i kontakt med oss på Universitets- och högskolerådet mejlar du till erasmusplus@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook