Gå till huvudinnehåll

Att ansöka och delta i Erasmus+

2019-02-22

Erasmus+ använder du i din organisation för att ge en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingen genom europeiskt samarbete. Ansökningsomgångarna brukar öppna kring årsskiftet och sista ansökningsdagar äger rum under våren.

Skapar förutsättningar

Fördelarna med internationellt samarbete och utbyte är många för alla involverade. Exempelvis kan det konkret

 • förstärka personalens kompetens
 • resultera i verktyg för innovativa sätt att arbeta med olika eller blandade målgrupper
 • öka personalens motivation med hjälp av interkulturella erfarenheter och nya arbetssätt.

Hur ni använder programmet

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. För till exempel en skola är tanken att skolan har en plan och en övergripande strategi för det internationella arbetet. Projekten kopplas till strategin och de identifierade behoven. På så sätt kan projekten sättas i ett större sammanhang, arbetet leder till något mer och det ligger i skolans ordinarie utvecklingsarbete.

Vem som kan söka

Programmet vänder sig till organisationen. Med det menar vi att ansökan om bidrag skickas in av organisationen även om det är individer som i praktiken deltar.

Behöriga organisationer att söka är

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor, specialskolor och yrkesgymnasium
 • organisationer inom vuxenutbildning
 • universitet, högskolor och yrkeshögskolor
 • yrkesutbildningar
 • företag och branschorganisationer.

Om ansökan

Själva ansökan kommer från EU-kommissionen. Ni ansöker om projektbidrag utifrån det identifierade behovet ni vill och kan tillgodose genom internationellt samarbete.

Stöd för två typer av projekt

Ni väljer vilken typ av projekt ni ska söka utifrån vad ni vill göra. Bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands ryms inom Erasmus+ mobilitet. Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.

Skilda ansökningsformulär för olika sektorer

Därefter handlar det om att hamna rätt i er ansökan genom att definiera inom vilken utbildningssektor ni befinner er. Erasmus+ har en uppdelningen mellan högre utbildning, skola (förskola, skola och gymnasium), yrkesutbildning och vuxenutbildning (allmänt lärande utanför yrkesutbildning och högre utbildning).

Var ni ansöker

När man ansöker inom Erasmus+ gör man det i sitt hemland. Söker ni ett mobilitetsprojekt skickar ni in ansökan till oss på Universitets- och högskolerådet. För ett strategiskt partnerskap kan er organisation antingen delta som partner i projektet eller vara koordinator för projektet. Som koordinator är det ni som skickar in ansökan och har huvudansvaret för projektet. Som partner ansvarar ni för er del i ansökan och er del i projektet.

Vad ni kan söka bidrag för

Administration, resa och uppehälle är vad man i första hand kan söka bidrag för. I vissa typer av utvecklingsprojekt kan man också ansöka om bidrag för arbetstid. Det finns fastställda belopp vilket gör att ni i förväg kan räkna ut vad ni kan få i bidrag för det ni önskar göra.

Så lyckas ni med er ansökan

Här ger vi några tips på vägen:

 • Börja planera i tid!
 • Förankra i organisationen och hos ledningen.
 • Ha en strategi för hur ett utbyte ska integreras i verksamheten
 • Utgår från er organisations behov och låt dem gå som en röd tråd i er ansökan.

Glöm inte att du kan kontakta oss handläggare för att diskutera er projektidé.

Kontaktuppgifter

Det går också att använda: erasmusplus@uhr.se