Gå till huvudinnehåll

Erasmus+ använder du i din organisation för att ge en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingen genom europeiskt samarbete och utbyte. Ansökningsomgångarna brukar öppna kring årsskiftet och sista ansökningsdagar äger rum under våren.

Skapar förutsättningar

Fördelarna med internationellt samarbete och utbyte är många för alla involverade. Exempelvis kan det konkret

 • förstärka personalens kompetens
 • resultera i verktyg för innovativa sätt att arbeta med olika eller blandade målgrupper
 • öka personalens motivation med hjälp av interkulturella erfarenheter och nya arbetssätt.

Hur ni använder programmet

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. För till exempel en skola är tanken att skolan har en plan och en övergripande strategi för det internationella arbetet. Projekten kopplas till strategin och de identifierade behoven. På så sätt kan projekten sättas i ett större sammanhang, arbetet leder till något mer och det ligger i skolans ordinarie utvecklingsarbete.

Vem som kan söka

Programmet vänder sig till organisationen. Med det menar vi att ansökan om bidrag skickas in av organisationen även om det är individer som i praktiken deltar.

Behöriga organisationer att söka är

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor, specialskolor och yrkesgymnasium
 • organisationer inom vuxenutbildning
 • universitet, högskolor och yrkeshögskolor
 • yrkesutbildningar
 • företag och branschorganisationer.

Om ansökan

Själva ansökan kommer från EU-kommissionen. Ni ansöker om projektbidrag utifrån det identifierade behovet ni vill och kan tillgodose genom internationellt samarbete.

Stöd för två typer av projekt

Ni väljer vilken typ av projekt ni ska söka utifrån vad ni vill göra. Bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands ryms inom Erasmus+ mobilitet. Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.

Skilda ansökningsformulär för olika sektorer

Därefter handlar det om att hamna rätt i er ansökan genom att definiera inom vilken utbildningssektor ni befinner er. Erasmus+ har en uppdelningen mellan högre utbildning, skola (förskola, skola och gymnasium), yrkesutbildning och vuxenutbildning (allmänt lärande utanför yrkesutbildning och högre utbildning).

Var ni ansöker

När man ansöker inom Erasmus+ gör man det i sitt hemland. Söker ni ett mobilitetsprojekt skickar ni in ansökan till oss på Universitets- och högskolerådet. För ett strategiskt partnerskap kan er organisation antingen delta som partner i projektet eller vara koordinator för projektet. Som koordinator är det ni som skickar in ansökan och har huvudansvaret för projektet. Som partner ansvarar ni för er del i ansökan och er del i projektet.

Vad ni kan söka bidrag för

Administration, resa och uppehälle är vad ni i första hand kan söka bidrag för. I vissa typer av utvecklingsprojekt kan ni också ansöka om bidrag för arbetstid. Det finns fastställda belopp vilket gör att ni i förväg kan räkna ut vad ni kan få i bidrag för det ni önskar göra.

Så lyckas ni med er ansökan

Här ger vi några tips på vägen:

 • Börja planera i tid!
 • Förankra i organisationen och hos ledningen.
 • Ha en strategi för hur ett utbyte ska integreras i verksamheten
 • Utgår från er organisations behov och låt dem gå som en röd tråd i er ansökan.

Glöm inte att du kan kontakta oss handläggare för att diskutera er projektidé.

Kontaktuppgifter

Det går också att använda: erasmusplus@uhr.se

Nyttiga resurser

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Är en digital plattform för skolsamarbete. Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Gå med du också!

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

En webbplattform för dig som arbetar inom skolområdet. Här hittar du vägledning, stöd och verktyg liksom nyheter, goda exempel, guider och nyttiga länkar. Webbplatsen fungerar som en internationell knytpunkt för skolor där du kan ta del av och dela med dig av idéer, inititativ, åtgärder och resursmaterial. Allt för att göra det möjligt för alla att lyckas i skolan. Du kan också söka samarbetspartner, kurser och platser att jobbskugga och undervisa vid.

School Education Gateway, Europas webbplattform för skolutbildning

PIC, Participant Portal och EU Login

PIC är en kod du behöver för att söka till och delta i Erasmus+. Participant Portal är den databas där du registrerar er organisation för att få koden. Och EU Login är ingången. Skaffa PIC eller uppdatera - vi guidar dig steg-för-steg

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som Universitets- och högskolerådet ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter.

Behandling av personuppgifter inom Erasmus+