Gör gemensam sak med alla andra lärosäten i Sverige och Europa som erbjuder Erasmusutbyten: Delta i ErasmusDays 2019 och visa vilka fina möjligheter till utveckling som Erasmus+utbytet erbjuder era studenter!

Logotyp ErasmusDays2019Mellan 10 - 12 oktober kraftsamlar hela Europa för att uppmärksamma Erasmus+. Bli en del av ErasmusDays ni också genom att genomföra aktiviteter lokalt och posta inlägg på sociala medier på temat #ErasmusDays under dessa dagar. Så här går det till:

Visa upp era aktiviteter för hela Europa

På webbplatsen för ErasmusDays 2019 kan du registrera de evenemang och aktiviteter som ni planerar att göra under ErasmusDays. Du fyller enkelt i ett digitalt formulär. Era aktiviter/evenemang visas då på en digital europakarta. Genom att registrera era events och aktiviteter bidrar ni till att kommunicera att ni är en del av Erasmus+ och hur utbrett Erasmus+ är. 

Anmäl evenemang - organize an event på webbplatsen Erasmusdays2019

Webbplatsen ErasmusDays 2019

På webbplatsen för Erasmusdays 2019 hittar du kartan där du registrerar era aktiviter, mer information om firandet och material som posters och banners som kan ladda ned och fritt kan använda vid era aktiviteter.

Webbplatsen Erasmusdays2019

Förslag på aktiviteter

Ni besämmer själva vilka aktiviteter ni vill göra på ert lärosäte, här kommer några förslag:

  • Informationsmöten om Erasmus+ på institutionerna tillsammans med studentambassadörerna; dels fakta (så funkar det) och dels känsla (så givande är det).
  • Informella möten på campus: studentpub/studentfik, utanför hörsalar etcetera. Låt studenter berätta om sina erasmusutbyten.
  • Övriga evenemang: samverka med era lokala studentföreningar och till exempel ordna aktiviteter som en fotbollsmatch för era studenter för att främja den sociala integrationen av internationella studenter.

Sprid i sociala medier - tagga  #ErasmusDays

  • Posta inlägg från ErasmusDays aktiviteter på lärosätets sociala medier. Tagga #ErasmusDays
  • Uppmana studenter som deltar i evenemangen att posta inlägg taggade med #ErasmusDays. Om möjligt be studenter som är på eramusutbyten att posta inlägg, taggade med #ErasmusDays, dela från lärosätets sociala medier.

Få publicitet i kårtidningarna:

Inför ErasmusDays, uppmuntra studentambassdörerna att ta kontakt med kårtidningens redaktion och få dem att skriva om ErasmusDays, vilka aktiviteter som äger rum, varför studenter ska göra Erasmus+utbyten, att studenter över hela Europa kommer att delta i ErasmusDays.