Lyssna

Erasmus+ förenar och berikar

Vill du forma en mer attraktiv och konkurrenskraftig skola och inspirera lärare och elever att utvecklas? Ta då del av Erasmus+, EU:s program för internationella samarbeten och utbyten inom utbildning.

Kampanj Erasmus+: Säg Oui till europeiska utbyten och samarbeten som utvecklar skolan.

Erasmus+ erbjuder förskolor, skolor, yrkesutbildningar och organisationer inom vuxnas lärande finansiering för att genomföra utvecklande utbyten och samarbeten med skolor i andra delar av Europa. Det kan handla om elevutbyten, kompetensutveckling för personal, samarbetsprojekt med andra organisationer i Europa eller praktik för yrkeselever på ett företag utomlands. Utgångspunkten för att få finansiering för de aktiviteter som ni vill göra eller ta del i är att de ska bidra till skolans kvalitetsutvecklingsarbete.

Vad kan ni få finansiering för?

Kompetensutveckling för lärare och utbyten för elever

Genom Erasmus+ mobilitet kan elever på grund- och gymnasieskolan delta i utbyten med skolor i andra länder, i grupp eller individuellt. Elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkesutbildning kan genomföra praktik på ett företag i Europa. Lärare och annan personal från hela utbildningskedjan kan delta i kompetensutvecklande aktiviteter som att "jobbskugga" en kollega i ett annat land eller delta i en kurs utomlands inom ett område där kompetensen behöver höjas. Mer information om vad programmet erbjuder olika utbildningssektorer och hur du ansöker hittar du här:

Erasmus+ mobilitet skola 

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande

Internationella samarbeten som utvecklar skolan

Erasmus+ partnerskap möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan utbildningsorganisationer i Europa. Syftet är att främja internationalisering och stärka kapaciteten hos de deltagande organisationerna, samt att ta fram innovativa och kvalitativa produkter för utbildningssektorn. Det finns två typer av partnerskap:

  • småskaliga partnerskap för mindre och kortare partnerskap, som är tänkt för nykomlingar och mindre organisationer
  • samarbetspartnerskap för mer omfattande och längre partnerskap.

Mer information om Erasmus+ partnerskap

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga viktiga datum eller uppdateringar om de internationella samarbeten och utbyten UHR finansierar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vi erbjuder även löpande informationsmöten om Erasmus+, både digitala och fysiska. Aktuella möten hittar du i vår evenemangskalender