Lyssna

Erasmus+ förenar och berikar

Vill du forma en mer attraktiv och konkurrenskraftig skola och inspirera lärare och elever att utvecklas? Ta då del av Erasmus+, EU:s program för internationella samarbeten och utbyten inom utbildning.

Kampanj Erasmus+: Säg Oui till europeiska utbyten och samarbeten som utvecklar skolan.

Erasmus+ erbjuder förskolor, skolor, yrkesutbildningar och organisationer inom vuxnas lärande finansiering för att genomföra utvecklande utbyten och samarbeten med skolor i andra delar av Europa. Det kan handla om elevutbyten, kompetensutveckling för personal, samarbetsprojekt med andra organisationer i Europa eller praktik för yrkeselever på ett företag utomlands. Utgångspunkten för att få finansiering för de aktiviteter som ni vill göra eller ta del i är att de ska bidra till skolans kvalitetsutvecklingsarbete.

Vad kan ni få finansiering för?

Kompetensutveckling för lärare och utbyten för elever

Genom Erasmus+ mobilitet kan elever på grund- och gymnasieskolan delta i utbyten med skolor i andra länder, i grupp eller individuellt. Elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkesutbildning kan genomföra praktik på ett företag i Europa. Lärare och annan personal från hela utbildningskedjan kan delta i kompetensutvecklande aktiviteter som att "jobbskugga" en kollega i ett annat land eller delta i en kurs utomlands inom ett område där kompetensen behöver höjas. Mer information om vad programmet erbjuder olika utbildningssektorer och hur du ansöker hittar du här:

Erasmus+ mobilitet skola 

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande

Internationella samarbeten som utvecklar skolan

Erasmus+ partnerskap möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan utbildningsorganisationer i Europa. Syftet är att främja internationalisering och stärka kapaciteten hos de deltagande organisationerna, samt att ta fram innovativa och kvalitativa produkter för utbildningssektorn. Det finns två typer av partnerskap:

  • småskaliga partnerskap för mindre och kortare partnerskap, som är tänkt för nykomlingar och mindre organisationer
  • samarbetspartnerskap för mer omfattande och längre partnerskap.

Mer information om Erasmus+ partnerskap

Introduktionsmöte om Erasmus+, 6 december

Välkommen till vårt digitala introduktionsmöte om Erasmus+. Mötet vänder sig till nybörjare inom internationella projekt och Erasmus+.  Anmäl dig här.

Vi har även andra våra informationsmöten om Erasmus+, både digitala och fysiska möten. Aktuella möten hittar du i vår evenemangskalender

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga viktiga datum eller uppdateringar om de internationella samarbeten och utbyten UHR finansierar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev