I en globaliserad värld är det viktigare än någonsin med språkkunskaper och förståelse för andras perspektiv. Genom att lära av kollegor i andra länder får du och dina elever nya insikter och kunskaper. Erasmus+ ger ekonomiskt stöd till skolor som vill utvecklas genom europeiska utbyten.

Få saker är så utvecklande som att samarbeta med organisationer, kollegor och elever från andra länder. Det ger inte bara bättre språkkunskaper utan också nya perspektiv och värdefulla insikter som berikar skolan. Läroplanerna pekar också på att barn och elever under sin skoltid ska förberedas för ett allt mer internationaliserat samhälle med kontakter över kultur- och nationsgränser.

Sök finansiering - utgå från skolans utvecklingsbehov

Genom EU:s program Erasmus+ kan förskolor, grundskolor och gymnasieskolor söka finansiering för kompetens- och skolutveckling genom att samarbeta med skolor i andra europeiska länder. Utgångspunkten för att för att få finansiering är att de aktiviteter som ni vill göra ska vara en del i skolans kvalitetsutvecklingsarbete.

Det här kan ni få finansiering för:

Kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal

Ni kan till exempel "jobbskugga" en kollega i ett annat land för att lära om nya arbetssätt. Eller delta i en kurs eller konferens i ett annat land inom ett område där ni behöver höja er kompetens. Sök finansiering för kompetensutveckling genom Erasmus+ mobilitet skola

Skolutveckling genom att samarbete med skolor eller organisationer i andra europeiska länder

Tillsammans med förskolor och/eller skolor i andra länder kan ni ha givande erfarenhetsutbyten inom ett område som er förskola eller skola har behov att förbättra. Elever kan också delta i utbyten med de skolor som deltar i samarbetsprojektet. Ni söker finansiering via Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ni kan också samarbeta med andra typer av organisationer som kan bidra till skolutveckling, till exempel högskola eller museum. Då ska ni söka finansiering via Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan olika typer av organisationer.

Även för skolor med yrkesprogram

Är ni en skola med yrkesprogram kan ni söka finansiering för elever som vill göra praktik (APL) utomlands eller kompetensutveckling för yrkeslärare och annan personal genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Genom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning söker du bidrag för samarbetsprojekt med yrkesutbildare och organisationer i Europa.