Vill du forma en mer attraktiv och konkurrenskraftig skola och inspirera lärare och elever att utvecklas? Ta då del av Erasmus+, EU:s program för internationella samarbeten och utbyten inom utbildning.

Erasmus+ kampanj 2020: Säg oui till utvecklande förändringsarbete som lyfter skolan.

Erasmus+ erbjuder förskolor och skolor finansiering för att genomföra utbyten och samarbeten med skolor i andra delar av Europa. Det kan handla om kompetensutveckling för personal genom studiebesök, samarbetsprojekt med skolklasser i Europa eller praktik för yrkeselever i ett annat land. Utgångspunkten för att få finansiering för de aktiviteter som ni vill göra eller ta del i, är att de ska bidra till skolans kvalitetsutvecklingsarbete.

Ny programperiod från 2021

År 2021 drar en ny programperiod igång med utökade möjligheter och ambitionen att nå alla oavsett förutsättningar. Pandemin må i nuläget begränsa resandet, men ha förtröstan! Den nya programperioden för Erasmus+ sträcker sig till 2027 och det finns gott om chanser framöver. Passa på att läsa mer inför kommande ansökningsomgång!

Om Erasmus+ programperiod 2021-2027

Vad kan ni få finansiering för?

Kompetensutveckling för lärare och utbyten för elever

Genom Erasmus+ mobilitet skola kan ni till exempel få finansiering för att "jobbskugga" en kollega i ett annat land eller delta i en kurs utomlands inom ett område där kompetensen önskas höjas.

I den kommande programperioden finns en utökad satsning på elevmobilitet. Skolklasser ges här möjlighet att åka på utbyten till andra europeiska skolor.

Samarbeten med organisationer i europeiska länder

Ni kan också få bidrag för samarbeten med olika organisationer som kan bidra till skolutveckling, till exempel en högskola eller ett museum. Då söker ni finansiering via Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan olika typer av organisationer.

Elevpraktik och kompetensutveckling för yrkeslärare

Skolor med yrkesprogram kan söka bidrag för samarbetsprojekt med yrkesutbildare och organisationer i Europa. Genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning skolan få finansiering för elevpraktik (APL) utomlands eller bidrag för kompetensutveckling av yrkeslärare och annan personal.

Även för vuxnas lärande

Organisationer som arbetar med vuxnas lärande kan söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen genom Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning.

Europeiska samarbeten utan resor

Genom den digitala plattformen eTwinning kan lärare i Europa samarbeta med skolor över nationsgränserna utan att resa. eTwinning passar alla skolämnen och kostar inget. Du får tillgång till en digital arbetsyta för ditt samarbete, online-lärevents och diskussionsgrupper, inspiration och tips på digitalt lärande och pedagogik.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga viktiga datum eller uppdateringar om de internationella samarbeten och utbyten UHR finansierar.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev