Genom att lära av kollegor i andra länder får du och dina elever nya insikter och kunskaper. Erasmus+ ger ekonomiskt stöd till skolor som vill utvecklas genom europeiska utbyten. Inför nästa års ansökningsomgång kan du läsa mer om hur Erasmus+ kan bidra till skolutveckling, hur du förbereder dig inför ansökan och hur du hittar samarbetspartners.

Sök bidrag utifrån från skolans utvecklingsbehov

Få saker är så utvecklande som att samarbeta med organisationer, kollegor och elever från andra länder. Det bidrar inte bara till bättre språkkunskaper utan även nya perspektiv och värdefulla insikter som berikar skolan. Läroplanerna pekar också på att barn och elever under sin skoltid ska förberedas för ett allt mer internationaliserat samhälle med kontakter över kultur- och nationsgränser.

Genom EU:s program Erasmus+ kan förskolor, grundskolor och gymnasieskolor söka finansiering för kompetens- och skolutveckling genom att samarbeta med skolor i andra europeiska länder. Utgångspunkten för att för att få finansiering är att de aktiviteter som du vill göra ska vara en del i skolans kvalitetsutvecklingsarbete.

Vad kan ni få finansiering för?

Kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal

Genom Erasmus+ mobilitet skola kan du till exempel få finansiering för att "jobbskugga" en kollega i ett annat land för att inspireras av nya arbetssätt. Du kan också delta i en kurs eller konferens i ett annat land inom ett område där du behöver höja din kompetens. 

Skolutveckling genom att samarbeta med skolor eller organisationer i andra europeiska länder

Tillsammans med förskolor och skolor i andra länder kan du ha givande erfarenhetsutbyten inom ett område som ni har behov att utveckla. Genom att söka finansiering via Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor kan även dina elever delta i utbyten med de skolor som deltar i samarbetsprojektet.

Du kan också få bidrag för samarbeten med olika organisationer som kan bidra till skolutveckling, till exempel en högskola eller ett museum. Då ska du söka finansiering via Erasmus+ strategiska partnerskap skola – mellan olika typer av organisationer.

Även för skolor med yrkesprogram

Skolor med yrkesprogram kan söka bidrag för samarbetsprojekt med yrkesutbildare och organisationer i Europa. Genom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning kan du söka finansiering för elever som vill göra praktik (APL) utomlands eller bidrag för kompetensutveckling av yrkeslärare och annan personal. 

Europeiska samarbeten utan resor

Genom den digitala plattformen eTwinning kan lärare i Europa samarbeta med skolor över nationsgränserna utan att resa. eTwinning passar alla skolämnen och kostar inget. Du får tillgång till en digital arbetsyta för ditt samarbete, online-lärevents och diskussionsgrupper, inspiration och tips på digitalt lärande och pedagogik.