Lyssna

Erasmus+ förenar och berikar yrkesutbildningen

Ge era yrkeselever chansen att växa genom utlandspraktik, låt personalen lära från kollegor i andra länder eller utveckla utbildningen tillsammans med europeiska organisationer. Genom EU:s program Erasmus+ berikas svensk yrkesutbildning genom utbyten och samarbeten med europeiska kollegor.

Vykort från elev som gjort APL i Sapanien

Att utveckla yrkesutbildningen genom internationella utbyten och samarbeten är ett sätt att stärka utbildningens kvalitet och attraktionskraft, samtidigt som elever/studerande och personalen höjer sin kompetens.

Genom programmet Erasmus+ kan utbildningsorganisationer få finansiering för olika aktiviteter för att stärka yrkesutbildningen. Det finns två olika delprogram beroende på typ av aktivitet ni vill genomföra:

APL och LIA, yrkestävlingar eller kompetensutveckling för yrkeslärare

Programmet Erasmus+ mobilitet erbjuder finansiering för att elever/studerande ska kunna göra yrkespraktik (APL/LIA) i ett annat land, delta i internationella yrkestävlingar samt kompetensutveckling för yrkeslärare och annan personal. Mer om möjligheterna inom programmet och vad som gäller för ansökan: Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Samarbetsprojekt eller erfarenhetsutbyten med organisationer i andra europeiska länder

Programmet Erasmus+ partnerskap ger finansiering för samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan aktörer från olika länder för att tillsammans stärka kapaciteten för ökad internationalisering, eller för ta fram innovativa och kvalitativa produkter. Det finns småskaliga partnerskap för nybörjare och samarbetspartnerskap för större projekt där deltagare från flera länder deltar. Erasmus+ partnerskap 

Lär dig mer om Erasmus+
Delta i digitalt introduktionsmöte 

Vill du lära dig mer om Erasmus+ och vilka möjligheter programmet erbjuder din yrkesutbildning?
Då ska du delta i vårt digitala introduktionsmöte för nybörjare som äger rum den 12 december kl 14-15:30.

Mer om introduktionsmötet och anmälan.

Håll dig uppdaterad

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inga viktiga datum som ansökningsperioder eller uppdateringar om de internationella samarbeten och utbyten UHR finansierar.
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vi erbjuder även löpande informationsmöten om Erasmus+, både digitala och fysiska. Aktuella möten hittar du i vår evenemangskalender

Erasmus+ för hela utbildningssektorn

Erasmus+ finns även för alla andra utbildningssektorer; förskola, grund- och gymnasieskola, vuxnas lärande samt universitet och högskolor.
Ta del av alla möjligheter inom Erasmus+ utbildning