Lyssna

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett pris som premierar lärare som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+ projekt.

Priset delas ut årligen från och med 2021. Fyra vinnare utses i varje Erasmus+ programland av respektive programkontor. En vinnare ska utses i vardera av kategorierna förskola, grundskola, gymnasiet högskoleförberedande program och gymnasiet yrkesförberedande program. 

Temat för 2022 års tävling är "Lära tillsammans för att främja kreativitet och hållbarhet". Vinnarna väljs av UHR bland avslutade svenskkoordinerade projekt från utlysningen 2017 och framåt inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap.

Tema och urvalskriterier

Urvalet baseras på temat för årets tävling och poäng på slutrapporten. Projekt bedöms sedan efter tävlingens bedömningskriterier.

Every year, the Commission defines a thematic area that projects must address to be considered  for selection for the European Innovative Teaching Award. In 2022, the EITA annual theme is ‘Learning together, promoting creativity and sustainability’, directly linked to the European Commission’s initiative New European Bauhaus (NEB).

The New European Bauhaus initiative connects the European Green Deal to our daily lives and living spaces. It calls on all Europeans to imagine and build together a sustainable and inclusive future that is beautiful for our eyes, minds, and souls.

The building elements of the 2022 annual theme are:

 • Creativity – linked to the NEB priority ‘beautiful’, an important theme in education. In this context, the impact of spaces and architecture on learning will be addressed.
 • Sustainability – a general Commission priority and the key element of NEB.
 • Learning together – participatory and inclusive element, general Commission priority and an element of NEB.

The innovation characteristics:

The EITA will be awarded based on the following criteria. Each criterion should be assessed  on a scale from 1 (poor) to 10 (excellent):

In what ways are the teaching and learning approaches elaborated and implemented in the project innovative?

Methodologies:

 • Multidisciplinary approaches.
 • Key competence development (knowledge, skills and attitudes).
 • Linking formal, non-formal and informal learning.
 • Inclusion, participation, cooperation.
 • Innovative use of digital tools (in particular eTwinning).
 • Learners’ active role in the learning process.

Environments:

In what ways do learning environments involved in the project support innovative teaching and learning approaches?

 • Schools as enablers of innovation.
 • Creative use of the learning spaces.
 • Sustainable use of available resources.
 • A whole school approach.
 • Cross-sectoral cooperation.

Teachers:

In what ways do teachers/educators involved in the project influence the innovative teaching and learning processes?

 • Teachers’ agency as innovators.
 • Teachers’ competences.
 • Teachers’ cooperation and peer learning.

Impact:

What is the impact of the innovative teaching and learning processes elaborated and implemented in the project?

 • Direct impact on the target groups.
 • Inclusion of participants with fewer opportunities.
 • Spill-over effect (to other students, teachers, schools, local communities).

Om priset

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nytt initiativ 2021 i enlighet med EU-kommissionens beslut om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. 

Målet med priset är att

 • belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete
 • identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder
 • använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande
 • uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning. 

Europeiska priset för innovativ undervisning på EU-kommissionens webbplats

Pristagare 2022

 • Borås, Hulta Ängars förskola, kategorin förskola
 • Ängelholm, Nyhemsskolan, kategorin grundskola
 • Jönköping, Sandagymnasiet, kategorin gymnasiet högskoleförberedande
 • Bräcke i Göteborg, Bräckegymnasiet, kategorin yrkesgymnasiet

Pristagare 2021

 • Infjärdens förskoleområde
 • Högakustenskolan i Kramfors
 • Hahrska gymnasiet i Västerås
 • Naturbruksförvaltningen vid Västra Götalandsregionen

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar