European Innovative Teacher Award är ett nyinstiftat pris som premierar lärare och projekt som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+ projekt.

Tema för årets tävling är blandade lärmiljöer och digitala undervisningsmetoder. Avslutade projekt inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap under programperioden 2014 till 2020 har chans att utses till vinnare i olika kategorier.

Så fungerar det

European Innovative Teacher Award delas ut årligen från och med 2021. Fyra vinnare ska utses i varje Erasmus+ programland av respektive programkontor.

En vinnare ska utses i vardera av kategorierna förskola, grundskola, gymnasiet högskoleförberedande program och gymnasiet yrkesförberedande program. Universitets- och högskolerådet väljer vinnare i de fyra kategorierna från samtliga avslutade projekt.

Vinnare kan komma att ombes uppge ytterligare information om projektet för publicering. Det är ännu inte klart när vinnare kommer att presenteras.

Tema och urvalskriterier

Urvalet baseras på temat för årets tävling och poäng på slutrapporten. Projekt bedöms sedan efter tävlingens bedömningskriterier.

For the 2021 European Innovative Teaching Award the annual topic will be distance/blended/hybrid learning to show how using distance learning and teaching practices and related digital tools or other forms of blended learning contribute to effective and inclusive education. This thematic priority will be particularly relevant in the current Covid-19 context and linked to the Digital Education Action Plan.

Methodologies:

In what ways are the teaching and learning approaches elaborated and implemented in the project innovative?

 • Multidisciplinary approaches.
 • Key competence development (knowledge, skills and attitudes).
 • Linking formal, non-formal and informal learning.
 • Inclusion, participation, cooperation.
 • Innovative use of tools.
 • Learners’ active role in the learning process.

Environments:

In what ways do learning environments involved in the project support innovative teaching and learning approaches?

 • The whole school approach.
 • Cross-sectoral cooperation.
 • Digital/blended learning.
 • Schools as enablers of innovation.

Teachers:

In what ways do teachers/educators involved in the project influence the innovative teaching and learning processes?

 • Teachers’ agency as innovators.
 • Teachers’ competences.
 • Teachers’ cooperation and peer learning.

Impact:

What is the impact of the innovative teaching and learning processes elaborated and implemented in the project?

 • Quality of innovation processes.
 • Spill-over effect (to other students, teachers, schools, local communities).

Om priset

Priset har tagits fram för att lyfta lärares och skolors prestationer och ge erkännande till det arbete som bidrar till att utveckla lärarprofessionen. Det ska visa på värdet av europeiskt samarbete inom utbildningsområdet.