Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nyinstiftat pris som premierar lärare och projekt som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+projekt.

Det europeiska priset för innovativ undervisning delas ut årligen från och med 2021. Fyra vinnare ska utses i varje Erasmus+ programland av respektive programkontor. En vinnare ska utses i vardera av kategorierna förskola, grundskola, gymnasiet högskoleförberedande program och gymnasiet yrkesförberedande program. 

Temat för årets tävling är blandade lärmiljöer och digitala undervisningsmetoder. Vinnarna väljs av UHR bland avslutade projekt inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap under programperioden 2014 till 2020.

Pristagare 2021

2021 års pristagare är:

 • Infjärdens förskoleområde
 • Högakustenskolan i Kramfors
 • Hahrska gymnasiet i Västerås
 • Naturbruksförvaltningen vid Västra Götalandsregionen

Tema och urvalskriterier

Urvalet baseras på temat för årets tävling och poäng på slutrapporten. Projekt bedöms sedan efter tävlingens bedömningskriterier.

For the 2021 European Innovative Teaching Award the annual topic will be distance/blended/hybrid learning to show how using distance learning and teaching practices and related digital tools or other forms of blended learning contribute to effective and inclusive education. This thematic priority will be particularly relevant in the current Covid-19 context and linked to the Digital Education Action Plan.

Methodologies:

In what ways are the teaching and learning approaches elaborated and implemented in the project innovative?

 • Multidisciplinary approaches.
 • Key competence development (knowledge, skills and attitudes).
 • Linking formal, non-formal and informal learning.
 • Inclusion, participation, cooperation.
 • Innovative use of tools.
 • Learners’ active role in the learning process.

Environments:

In what ways do learning environments involved in the project support innovative teaching and learning approaches?

 • The whole school approach.
 • Cross-sectoral cooperation.
 • Digital/blended learning.
 • Schools as enablers of innovation.

Teachers:

In what ways do teachers/educators involved in the project influence the innovative teaching and learning processes?

 • Teachers’ agency as innovators.
 • Teachers’ competences.
 • Teachers’ cooperation and peer learning.

Impact:

What is the impact of the innovative teaching and learning processes elaborated and implemented in the project?

 • Quality of innovation processes.
 • Spill-over effect (to other students, teachers, schools, local communities).

Om priset

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nytt initiativ 2021 i enlighet med EU-kommissionens beslut om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. 

Målet med priset är att

 • belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete
 • identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder
 • använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande
 • uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning. 

Europeiska priset för innovativ undervisning på EU-kommissionens webbplats

 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar