Lyssna

Europeiska priset för innovativ undervisning

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett pris som premierar lärare som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+ projekt.

Priset delas ut årligen från och med 2021. Fyra vinnare utses i varje Erasmus+ programland av respektive programkontor. En vinnare ska utses i vardera av kategorierna förskola, grundskola, gymnasiet högskoleförberedande program och gymnasiet yrkesförberedande program. 

Temat för 2023 års tävling är "Utbildning och innovation" i samband med det europeiska året för färdigheter.

Tema och urvalskriterier

Urvalet baseras på temat för årets tävling och poäng på slutrapporten. Projekt bedöms sedan efter tävlingens bedömningskriterier.

Every year, the Commission defines a thematic area that projects must address to be considered  for selection for the European Innovative Teaching Award.

In 2023, the EITA annual theme is ‘Education and innovation’ in connection with the European Year of Skills.

The annual theme explores the introduction of existing and emerging technologies in the contemporary education systems. These include in particular artificial intelligence, robotics, coding, programming, virtual reality, entrepreneurship, etc.

The innovation characteristics:

The EITA will be awarded based on the following criteria. Each criterion should be assessed  on a scale from 1 (poor) to 10 (excellent):

In what ways are the teaching and learning approaches elaborated and implemented in the project innovative?

Methodologies:

 • Multidisciplinary approaches.
 • Key competence development (knowledge, skills and attitudes).
 • Linking formal, non-formal and informal learning.
 • Inclusion, participation, cooperation.
 • Innovative use of digital tools (in particular eTwinning).
 • Learners’ active role in the learning process.

Environments:

In what ways do learning environments involved in the project support innovative teaching and learning approaches?

 • Schools as enablers of innovation.
 • Creative use of the learning spaces.
 • Sustainable use of available resources.
 • A whole school approach.
 • Cross-sectoral cooperation.

Teachers:

In what ways do teachers/educators involved in the project influence the innovative teaching and learning processes?

 • Teachers’ agency as innovators.
 • Teachers’ competences.
 • Teachers’ cooperation and peer learning.

Impact:

What is the impact of the innovative teaching and learning processes elaborated and implemented in the project?

 • Direct impact on the target groups.
 • Inclusion of participants with fewer opportunities.
 • Spill-over effect (to other students, teachers, schools, local communities).

Om EITA-priset

Det europeiska priset för innovativ undervisning är ett nytt initiativ 2021 i enlighet med EU-kommissionens beslut om att skapa ett europeiskt område för utbildning senast 2025. 

Målet med priset är att

 • belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete
 • identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder
 • använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande
 • uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning. 

Europeiska priset för innovativ undervisning på EU-kommissionens webbplats

Tidigare års vinnare

2022 års vinnare av EITA-priset


Hulta Ängars förskola, Borås

Kategori: förskola
Projektägare: Anette Mesch, Suzanne Hanna och Åse Lindgren, lärare

Se videointervjun med Anette Mesch, Suzanne Hanna och Åse Lindgren här

Nyhemsskolan, Ängelholm

Kategori: grundskola
Projektägare: Ceclilia Stigborg Lindqvist

Läs intervjun med Ceclilia Stigborg Lindqvist här

Sandagymnasiet, Jönköping

Kategori: gymnasiet högskoleförberedande program
Projektägare: Lena Hjelmstam

Bräckegymnasiet, Göteborg

Kategori: gymnasiet yrkesförberedande program.
Projektägare: Benny Olausson

Läs intervjun med Benny Olausson här

 

2021 års vinnare av EITA-priset

 • Infjärdens förskoleområde
 • Högakustenskolan i Kramfors
 • Hahrska gymnasiet i Västerås
 • Naturbruksförvaltningen vid Västra Götalandsregionen