Lyssna

Intervjuer med pristagare, Europeiska priset för innovativ undervisning 2022

Europeiska priset för innovativ undervisning (European Innovative Teacher Award) är ett pris som premierar lärare som har arbetat med och implementerat undervisningsmetoder och pedagogik på ett exceptionellt sätt inom ramen för ett Erasmus+ projekt.

2022 års pristagare var Hulta Ängars förskola i Borås, Nyhemsskolan i Ängelholm, Sandagymnasiet i Jönköping och Bräckegymnasiet i Göteborg. Samtliga tilldelades sina diplom på EMIL-konferensen i Stockholm den 1 november 2022.

 

Cecilia Stigborg Lindqvist, förstelärare och Erasmuskoordinator på Nyhemsskolan i Ängelholm, mottagare av EITA-priset 2022

Vad jobbar du med? 

Jag är förstelärare och erasmuskoordinator på Nyhemsskolan i Ängelholm, en kommunal 7-9 skola. Till min hjälp har jag även Patrik Nyqvist, även han förstelärare.  

Vad fick ni/du priset för?

Vårt kompetensutvecklingsprojekt "Ways to enhance motivation in a European perspective". Projektet har varit en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och har syftat till att hitta olika sätt att höja motivationen hos eleverna. För att göra detta har vi åkt på jobbskuggning i fyra olika länder (England, Tyskland, Frankrike och Italien) och skolor som arbetar på ett intressant sätt vad gäller motivation.

Vad innebär det för er/dig att få utmärkelsen?

Vi är mycket stolta över vårt projekt och det ger oss mer självförtroende och engagemang att fortsätta vår internationaliseringsprocess. 

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset? Dvs vilka insatser som ni/du gjort känner du har varit viktiga?

Jag tror att det handlar om helheten - att all personal ha varit delaktig och att projektet är en del i en större process. Vi har även lyckats hitta skolor som verkligen matchar våra behov och även om inte allt vi sett har passat vår skola, har varje lärare fått med sig många idéer och mycket inspiration. Sist men inte minst har vi på skolan gjort en del förbättringar och förändringar som förmodligen inte kommit till stånd utan dessa skuggningsresor. 

Vad är nästa steg framöver?

Vi har precis lämnat in ansökan om ackreditering, så just nu har vi inget eget projekt igång. Vi samarbetar dock redan med den franska skolan från vårt tidigare projekt. De har ett hållbarhetsprojekt som vi deltar i och deras elever kommer och besöker oss till våren. Vår förhoppning är förstås att vi blir ackrediterade, så att även våra elever kan besöka vännerna i Frankrike. Våra fokusområden framöver kommer att vara hållbarhet, språkutvecklande arbetssätt, bedömning samt inkludering.

 

Benny Olausson, rektor på Bräckegymnasiet i Göteborg, mottagare av EITA-priset 2022

Vad jobbar du med? 

Vi kommer från Bräckegymnasiet, ett bygg- och anläggningsprogram, och jag är rektor.

Vad fick ni/du priset för?

Vi fick priset 2022 European innovative Teaching award i kategorin gymnasiet yrkesförberedande program.

Vad innebär det för er/dig att få utmärkelsen?

Det ger inspiration att fortsätta i vårt internationaliseringsarbete.

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset? Dvs vilka insatser som ni/du gjort känner du har varit viktiga?

Vi tror att vi vann priset för vår idé om att elever och lärare lärde sig tillsammans. Elever och lärare var först på en skola i det främmande landet och lärde sig där enkla fraser och lite grann om det aktuella landets kultur. Därefter gick de ut på företag och praktiserade tillsammans. Det blev ett gemensamt lärande.

Vad är nästa steg framöver?

Vi planerar att se hur andra länders skolor jobbar med motivationshöjande insatser för elever som har en låg sådan. Vi planerar att lärare, men också kurator och/eller skolsköterska samt speciallärare eller specialpedagog besöker andra länders skolor. 

 

Anette Mesch, Suzanne Hanna och Åse Lindgren,
lärare på Hulta Ängars förskola i Borås,
mottagare av EITA-priset 2022

Se videointervjun med Anette Mesch, Suzanne Hanna och Åse Lindgren här: