Lyssna

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, för Erasmus+

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (European Language Label), ELL-priset, är en utmärkelse för Erasmus+ projekt som belyser de europeiska prioriteringarna inom språkundervisning och språkinlärning, genom att hedra och uppmärksamma de mest innovativa språkprojekten i Europa.

Målen för Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

  • främja kompetens inom språkundervisning i moderna språk,
  • hjälpa till att förbättra och öka normerna för språkundervisning över hela Europa,
  • öka medvetenhet om europeiskt samarbete inom områdena språkundervisning och språkinlärning inom alla utbildningssektorer.

Universitets- och högskolerådet, UHR, ansvarar från och med 2022 för Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+. 

Vem som kan skicka in projekt som bidrag till ELL-priset

Organisationer som arbetat inom ett Erasmus+-projekt med koppling till språk, exempelvis moderna språk, minoritetsspråk eller svenska som andraspråk, kan skicka in sitt projekt som bidrag till Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (European Language Label) i och med sin slutrapport för sitt projekt. Några projekt utses varje år som mottagare av priset. En nationell och en internationell jury bedömer bidraget utifrån följande kriterier: 

  • Om bidraget främjat kompetens inom språkundervisning i moderna språk.
  • Om bidraget hjälpt  till att förbättra och öka normerna för språkundervisning över Europa.
  • Om bidraget hjälpt till att öka medvetenheten om europeiskt samarbete inom områdena språkundervisning och språkinlärning inom utbildningssektorerna

Ansök om kvalitetsutmärkelsen

Ansökan om utmärkelsen sker via slutrapporten. Svara på frågorna där och tala om att ni söker denna kvalitetsutmärkelse. Sisa ansökningsdatum är den 31 augusti för 2023 års omgång. 

De tematiska prioriteringarna för detta år och några år framåt är följande (text på engelska):

  • Supporting newly arrived migrants and displaced children and young people in their language learning needs
  • Professional development of teachers to address inclusion and intercultural dialogue, in particular in relation to the increased linguistic diversity in the classroom
  • Support to projects addressing minorities and regional languages as  means to promote equity, social cohesion and active citizenship
  • Language learning in supporting the personal growth of adult learners

Priser, diplom och erkännanden

De vinnande projekten/projektet bjuds in till eventet ”Den Europeiska Språkdagen” den 28 september på Europahuset i Stockholm samt intervjuas om sitt projekt på UHRs hemsida.

För frågor skicka epost till: tca@uhr.se

Tidigare års vinnare

2022 års vinnare av ELL-priset

ELL-Pristagare 2022: Rålambshovsskolan, Stockholm

Rålambshovsskolan, Stockholm 

Projekt: ”Ämnesövergripande undervisning med CLIL, Content and Language Integrated Learning.”
Projektägare: Deni Beslagic, lärare

Motiveringen till priset: ”Genom detta projekt, där lärare sammanförs från olika skolämnen som i vanliga fall sällan får möjlighet att träffas och planera gemensamma undervisningsaktiviteter, har strukturer utarbetats på skolan, där engelsklärarna förenar sig med kollegor från andra ämnen för att planera och genomföra språk- och ämnesintegrerad undervisningen av specifika teman under projektperioden. Detta har lett till att god undervisningspraktik, som främjar samarbete över skolämnesgränserna, har utvecklats och spridits till övriga kollegor på arbetsplatsen.”

 

Spykens gymnasieskola, Lund 

Projekt: ”Multilingualism for a Sustainable Society

Projektägare: Lärarna Elisabeth Hultman, Lena Osvaldsson, Lina Pfeiffer och Johanna Sandström, lärare i franska, tyska och spanska.

Motiveringen till priset: ”Ett mycket intressant, välorganiserat och genomfört projekt, som fokuserar på inlärning av elevernas tredje språk: franska, tyska och spanska och där man använt forskning från Lunds universitet och där man på ett föredömligt sätt använt flera olika möjligheter för att nå ett bra resultat.”

Läs intervjun med Elisabeth Hultman här. 

ELL-Pristagare 2022: Karlfeldtsgymnasiet, Avesta

Karlfeldtsgymnasiet, Avesta 

Projekt: ”Språkverktyg och IKT, Informations- och kommunikationsteknisk internationalisering i skolan”
Projektägare: Maria Vogel, lärare

Motiveringen till priset: ”Ett projekt som lägger tyngdpunkten på att utveckla pedagogiska metoder inom undervisningsämnet engelska med hjälp av IKT för att stärka språkutvecklande arbetssätt så att deltagande lärare har fått ökade språkkunskaper i engelska. Projektet är ett tydligt led i skolans internationaliseringsplan för ökad kvalitet och medvetenhet i undervisningen.”

Läs intervjun med Maria Vogel här. 

ELL-Pristagare 2022: Falköpings Komvux, Falköping 

Falköpings Komvux, Falköping  

Projekt: ”Adult Language Learning and ICT, Content and Language Integrated Learning
Projektägare: Svetlana Söderlund och Mariia Telepneva, lärare 

Motiveringen till priset: ”Projektet har tydliggjort på ett praktiskt och överskådligt sätt att språkliga kompetenser ska betraktas som viktiga verktyg för att nå andra mål såsom aktivt medborgarskap och social sammanhållning - kompetenser som krävs för att kunna vara en del av det svenska samhället, kunna öka sin rörlighet och anställbarhet. Genom möten med språklärare i EU-länder och deras resonemang kring undervisningsmetoder i vuxnas språkinlärning samt digitaliseringens påverkan på språkinlärning, har skolan blivit inspirerad, lärt sig nytt och hittat nya vägar för att höja kvalitét i utbildningen i svenska för invandrare, och för att öka utbildningens flexibilitet och individanpassning.”

Dalarö skola, Haninge

Projekt: ”Water is life
Projektägare: Helena Lewin, lärare 

Motiveringen till priset: ”Projektet har hjälpt eleverna att sträva mot att bli öppna, ansvarsfulla medborgare, att som vuxna få möjlighet att arbeta i andra länder, att se miljön som ett tydligt val och att se andra kulturer som något som berikar den egna kulturen. Genom att ha en gemensam uppgift, ett gemensamt mål och tillsammans ta sig an uppgiften med ett gemensamt språk som arbetsverktyg, fick ”Water is Life” många ringar på vattnet.”

Läs intervjun med Helena Lewin här.