Lyssna

Intervjuer med pristagare av Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för Erasmus+

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk, European Language Label award, är en utmärkelse för Erasmus+-projekt som belyser de europeiska prioriteringarna inom språkundervisning och språkinlärning, genom att hedra och uppmärksamma de mest innovativa språkprojekten i Europa.

Årets pristagare återfinns på Dalarö skola i Haninge, Karlfeldtgymnasiet i Avesta kommun, gymnasieskolan Spyken i Lund, Rålambshovsskolan i Stockholm och Falköpings komvux i Falköping. Samtliga prisades på EMIL-konferensen i Stockholm den 2 november 2022.

Helena Lewin, lärare i engelska och franska på Dalarö skola, Haninge kommun

Vad jobbar du med? 

Jag jobbar på Dalarö skola i Haninge Kommun. Jag är lärare och undervisar i engelska och franska på högstadiet.

Vad fick ni/du priset för?

Jag fick priset för hur jag integrerade engelskan i vårt NO-baserade Erasmusprojekt Water is Life så att språket blev det naturliga kommunikationsmedlet för både elever och vuxna.

Vad innebär det för dig att få utmärkelsen?

Jag blev väldigt stolt. Att få priset innebar för mig en bekräftelse på att mitt sätt att undervisa engelska är bra och en fin nyckel till framgång för eleverna.

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset? 

Det viktiga är att inte se språkinlärningen som endast ett mål i sig utan att språket blir medlet som håller ihop projektet och att eleverna på så vis lär sig använda språket på riktigt. Det som också bidrog var att vi inte gav upp vårt Erasmusprojekt trots pandemin utan att vi då istället tänkte om och nyttjade den IKT som fanns till hands. 

Vad är nästa steg framöver för dig?

För mig är det helt naturligt att fortsätta jobba ämnesövergripande med projekt där eleverna får tillfälle att skapa nya kontakter med nya kulturer så att både deras kunskaper och deras identiteter som Europeiska medborgare växer. 

Om Dalarö skolas projekt Water is life:

 

Maria Vogel, gymnasielärare i samhällskunskap och historia, förstelärare och skolambassadör för EU på Karlfeldtgymnasiet i Avesta kommun

Vad jobbar du med? 

Jag är gymnasielärare i samhällskunskap och historia, förstelärare och skolambassadör för EU på Karlfeldtgymnasiet i Avesta kommun.

Vad fick ni/du priset för?

Jag har drivit projektet Erasmus+ KA1 Mobilitet skola ” Språkverktyg och IKT internationalisering i skolan” på Karlfeldtgymnasiet

Vad innebär det för dig att få utmärkelsen?

Det innebär att jag får ett erkännande att arbetet som jag driver med Erasmus+  och skolutveckling på Karlfeldtgymnasiet har en bra kvalité. Det betyder mycket för mig och inspirerar mig att fortsätta leda arbetet med internationalisering och skolutveckling på skolan.

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset? 

Projektets huvudsyfte är att både lärare och elever utveckla sina språkfärdigheter och fördjupa förståelsen om betydelsen av språkkunskaper. Lärare har fått lära sig nya metoder med informationsteknologi som används i sin språkundervisning. Eleverna har genom de nya metoderna fått ett större intresse för språk och därmed ökade språkkunskaper. Överlag har projektet bidragit till större intresse hos lärare och övrig personal att arbeta och delta i internationalisering på skolan.

Vad är nästa steg framöver?

Jag är koordinator för ett Erasmus+ K2 partnerskap ”External and Internal conflict management in school ”med fyra andra skolor i Europa. Så nästa steg är att jag kommer att förbereda nästa projektmöte som är i Österrike nu i december.

Jag kommer också att se över om vår Erasmusplan behöver uppdateras inför nästa budgetår inom ackrediteringen både för yrkes och skola och också skicka iväg lärare på jobbskuggning och kurser. Internationaliseringen på skolan är i full gång!

Elisabeth Hultman, lärare i franska och engelska och koordinator för kompetensutvecklingsprojektet på gymnasieskolan Spyken i Lund 

Vad jobbar du med? 

Jag är lärare i franska och engelska och koordinator för det projekt vi fått pris för på Gymnasieskolan Spyken i Lund.

Vad fick ni/du priset för?

Vi skapade vår egen kompetensutveckling i syfte att utveckla undervisningen i moderna språk tillsammans med lärare och elever i samma situation i Tyskland, Italien och Portugal. Målet var att lära av varandra och språken i fokus var franska, spanska och tyska. Vi ville också koppla innehållet i de lektioner vi tillsammans skapade och testade under workshops till FNs globala mål för 2030. Digital utveckling ingick naturligt i arbetet. Samarbetspartner var också språk-och litteraturcentrum på Lunds universitet, som under projektet bidrog med forskning på området motivation, föreläsningar och utvärdering av projektet tillsammans med oss.

Vad innebär det för er dig att få utmärkelsen?

Vi är stolta. Det var ett omfattande projekt med mycket arbete. Våra lärarteam blev sammansvetsade och vi är mycket nöjda med vad vi åstadkommit. Denna utmärkelse är en bekräftelse på att vi tänkte ut och gjorde ett fantastiskt projekt tillsammans.

Vad tror du bidrog till att ni/du vann priset? 

Projektet gick ut på att lära av varandra, över språkgränser och landsgränser, men även med eleverna delaktiga i utvecklandet av lektionsinnehåll. Det krävdes teamwork på alla håll och koppling till lärarutbildning i alla länder. Att skapa innehåll kopplat till FN:s globala mål för hållbar utveckling 2030 för moderna språk fyllde ett behov.

Vad är nästa steg framöver?

Lektionsplaneringarna finns på webbsidan vi skapade. Vi har berättat om projektet och delat lektionsplaneringarna i många sammanhang. Vi använder dem i våra kursplaneringar varje år. Vi kommer att fortsätta i den anda som spreds i projektet, fint förmedlad av en elev: "Aldrig trodde jag att jag skulle lära mig franska av en tysk lärare i Portugal".

 

Lana Söderlund och Mariia Telepneva, lärare i svenska för invandrare på vuxenutbildningen Lärcenter i Falköping, mottagare av ELL-priset 2022

Vad jobbar ni med? 

Vi arbetar som lärare i svenska för invandrare på vuxenutbildningen Lärcenter i Falköping. Vi skrev ansökan tillsammans och hade huvudansvar för projektet.

Vad fick ni priset för?

Vi fick priset som heter Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk för vårt projekt Vuxnas språkinlärning och IKT (Adult Language Learning and ICT), där ett av huvudsyften var att identifiera och analysera processer som sker i språkinlärningen i skilda miljöer och kulturer. 

Vad innebär det för er att få utmärkelsen?

Vi blev hedrade och mycket stolta. Utmärkelsen innebär erkännande av det arbete som vårt arbetslag har gjort för arbetslagets kompetensutveckling som i sin tur bidrog till sfi-elevernas språkutveckling.

Vad tror du bidrog till att ni vann priset? Dvs vilka insatser som ni gjort känner du har varit viktiga?

Att börja arbeta med ett internationellt projekt var en annorlunda upplevelse. Det var enormt spännande att få möjlighet och åka till andra europeiska länder och se lärandepraktiker i språkinlärning.

Vi tycker att vi fick den här utmärkelsen för att vi utvecklat förmågan att tänka globalt i utbytet av idéer och erfarenheter gällande pedagogiska och teknologiska innovationer i språkundervisningen. Vi har fått många positiva erfarenheter som var utvecklande för oss som pedagoger och stärkte oss som arbetslag.

Vad är nästa steg framöver?

Vi blev inspirerade till ett fortsatt arbete i vidareutveckling av metoder inom undervisning av språk samt fortsätta tätt samarbete med lärare i andra europeiska länder. Just nu har vi ett pågående K2-projekt som omfattar fem länder och sex vuxenutbildningar där huvudsyftet är att hitta nya vägar för att höja kvalitét i undervisningen av vuxna och öka utbildningens flexibilitet och individanpassning.

 

Deni Beslagic, lärare på Rålambshovsskolan i Stockholm

Se intervjun med Deni Beslagic: