Erasmus+ har en uppdelning mellan högre utbildning, skola (förskola, skola och gymnasium), yrkesutbildning och vuxenutbildning (allmänt lärande utanför yrkesutbildning och högre utbildning).

Skilda ansökningsformulär för olika sektorer

För att hamna rätt i er ansökan definierar du inom vilken utbildningssektor ni befinner er.

Du väljer vilken typ av projekt du ska söka utifrån vad ni vill göra. Bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands ryms inom Erasmus+ mobilitet. Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.