Gå till huvudinnehåll

Konferenser för projektresultaten

2018-10-08

Runt om i landet anordnar projekt som deltar i strategiska partnerskap inom Erasmus+ konferenser för att berätta om sina resultat. Här listar vi aktuella konferenser som du kan anmäla dig till för att lära mer. Det kan handla om metoder, arbetssätt eller annat som är till nytta för det du arbetar med.

Digitala verktyg - globala mål

Projektet Girls into Global STEM har handlat om att få elever i allmänhet och flickor i synnerhet intresserade av STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Vid konferensen i Borås den 30 oktober presenteras erfarenheterna. 

Målgrupp: Lärare i naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen, lärarutbildare, utvecklingsledare, skolledare och fristående organisationer
Tid: 30 oktober klockan 09:00 - 16:00
Plats: Högskolan i Borås
Arrangör: Högskolan i Borås

Innehåll

Hur kan arbete med digitala verktyg och FN:s globala mål användas för att öka intresset för naturvetenskap och teknik? Med utgångspunkt i ett europeiskt samarbetsprojekt, Girls i global STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) bjuder högskolan i Borås in till en fortbildningsdag där hållbar utveckling i kombination med IKT finns i fokus.

Eftermiddagen ägnas åt workshoppar där det ges möjlighet att själv testa olika verktyg (bland annat video- och ljudredigeringsprogram, widgetar) som är användbara i arbetet med E-böcker och andra digitala presentationsformer.

Mer om konferensen

Anmälan och program:

Anmälan och program Digitala verktyg - globala mål på Högskolan i Borås webbplats

Projektets webbplats:

Projektet Girls into Global STEM:s webbplats

Om projektet

Projektet har handlat om att få elever i allmänhet och flickor i synnerhet intresserade av STEM. Genom att inkludera FN:s mål om hållbar utveckling och digitala verktyg är förhoppningen att elevernas intresse ska väckas mer.

Aktörer som deltagit

Från Sverige: Högskolan i Borås och Sandgärdskolan (högstadieskola)

Från UK: University of Hull (koordinator), de Ferrers Academy (högstadieskola), Practical Action (icke-statlig resursorganisation)

Från Polen: Centre for Citizenship Education (icke-statlig resursorganisation), Zespól Szkól w Siennicy (högstadieskola)

Från Cypern: Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology (icke-statlig resursorganisation), The Grammar School of Nicosia (högstadieskola)