Lyssna

Uppdatera och komplettera

När du uppdaterar informationen för er organisations id, ert OID-konto, loggar du in i Organisation Registration system med ditt EU Login. Vi beskriver vad du kan behöva justera, dokument du ska ladda upp och hur du gör för att lägga till kontaktpersoner.

Logga in i Organisation registration system

Du loggar in med ditt EU Login och väljer My organisations under ingången Organisations.

Webbplatsen Erasmus+ and European Solidarity Corps - Organisation registration

Vyn Organisation registration på webbplatsen Erasmus+ and European Solidarity Corps.

Om du inte kommer åt er OID

Er organisations id, OID, är kopplad till den e-postadress som personen som registrerade i databasen (Participant Portal eller Organisation Registration system) angett. Kommer du inte åt e-postadressen och därmed inte er OID-kod kontaktar du oss. Vi kan då hjälpa er med att lägga till ny administratör.

Mejla oss på e-postadress erasmusplus@uhr.se med uppgifterna:

 • PIC/OID-kod (er organisations PIC/OID-kod)
 • Förnamn och efternamn (namn på er nya administratör/kontaktperson)
 • Organisationens adress och telefonnummer
 • Nya administratörens e-postadress i EU-login

Om du inte har EU Login

För att få tillträde till Organisation Registration system skaffar du ett användarkonto i EU-kommissionens portal för EU Login. Kontot är er identifikation och ingång till att kunna hantera era uppgifter i databasen.

Skaffa användarkonto på EU Login Authentication Service website

Ändra uppgifter för er organisation

Du öppnar upp ert OID-konto genom att klicka på Details i raden där du ser er organisations namn och OID.

I det här läget ändrar du uppgifter för

 • Registration number och VAT number
 • er organisations namn och adress
 • ändrar till svenska bokstäver
 • laddar upp dokument som saknas.

Redigerarvy i Organisation Registration system - My organisations.

Radera uppgifter för Registration number och VAT number

Har skolan fyllt i fälten för Registration number och VAT number för er huvudman ska du radera dem. Inga uppgifter om organisationsnummer eller VAT-nummer till er huvudman alltså. Lämna fälten tomma. Är ni en skola kan du skriva skolenhetskoden i fältet för Registration number. Skolenhetskoder hittar du på Skolverkets webbplats med skoladresser

Er organisations namn och inte huvudmannens

Du ska bara fylla i er organisations egna namn, inte eventuell huvudmans namn. Är ni till exempel en skola som ingår i en skolkoncern eller har kommunen som huvudman skriver du er skolas namn, och inte skolkoncernens eller kommunens.

Er adress och inte huvudmannens

Du ska bara fylla i er organisations fysiska adress (inte eventuellt huvudmans adress).

Vyn Organisation och Legal address i databasen Organisation Registration system.

Samma namn för Business name som för Legal name

Du ska skriva samma namn på er organisation i fältet Business name som i fältet Legal name. Har du skrivit olika ändrar du så att det står samma i båda fälten, med svenska bokstäver.

Skriv med svenska bokstäver

Du ska alltid skriva med svenska bokstäver och använda å, ä och ö. Har du till exempel skrivit Harnosand ändrar du till Härnösand.

Vyn Organisation och Organisation data i databasen Organisation Registration system.

Ladda upp dokument

De dokument du ska ladda upp i Organisation Registration System är formulär för rättssubjekt och bankuppgift.

 • Du kan fylla i formulären i för hand.
 • Är ni en skola skriver du i fältet "Officiellt namn" er skolas namn, inte huvudmannens om ni ingår i en skolkoncern eller kommun.
 • Stämpel behövs inte.

Formulär för rättssubjekt/rättslig form:

Du väljer det formulär som gäller för om ni är en offentlig organisation eller en privat:

Offentlig organisation, formulär för rättssubjekt (pdf)

Privat organisation, formulär rättssubjekt (pdf)

Formulär för bankuppgift:

Formulär för bankuppgift (pdf)

 • Gäller skolor med huvudman: Om du får uppmaning från oss att ladda upp formuläret för bankuppgift, kontrollera att du har skrivit skolans namn i kommentarsfältet på den uppladdade blanketten. Annars behöver du ladda upp en ny blankett
 • Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag.

Årsredovisning:

Är ni en privat organisation ska du bifoga senaste årsredovisning.

Privata organisationer som finansieras av statliga medel till 100 procent ska inte bifoga årsredovisning.

Lägg till kontaktpersoner

Det är bra om flera personer inom er organisation har tillgång till OID-koden. De har då rollen som "authorised users".

Vyn Authorised users - lägg till fler kontaktpersoner i Organisation Registration system.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post erasmusplus@uhr.se.

Skriv också er OID-kod tillsammans med er fråga i mejlet.