Lyssna

Organisationer som beviljats bidrag

Här kan du se vilka skolor, organisationer, lärosäten med flera som fått sina projektansökningar beviljade inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap.

Ackrediterade organisationer 2024

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2024 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxnas lärande 2024 (pdf)

Ansökningsomgång 2023

Yrkesutbildning

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2023 omg 2 (pdf)

Skola

Beviljade ansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2023 omg 2 (pdf)

Vuxnas lärande

Beviljade ansökningar Erasmus+ för ackrediterade organisationer inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ korttidsprojekt inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2023 omg 1 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2023 omg 2 (pdf)

Högre utbildning

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet ackrediterade organisationer inom högre utbildning 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus + utomeuropeisk mobilitet ICM högre utbildning 2023

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom högre utbildning 2023 (pdf)

Ackrediterade organisationer 2023

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxnas lärande 2023 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2023 (pdf)

Ansökningsomgång 2022

Skola

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom skola 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom skola 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom skola 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom skola 2022, ansökningsomgång 2 (pdf)

Vuxnas lärande

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom vuxnas lärande 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom vuxnas lärande 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom vuxnas lärande 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ småskaliga partnerskap inom vuxnas lärande 2022, ansökningsomgång 2 (pdf)

Yrkesutbildning

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom yrkesutbildning 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom yrkesutbildning 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning 2022 (pdf)

Beviljade projektansökningar inom Erasmus+ småskaliga partnerskap inom yrkesutbildning 2022, ansökningsomgång 2 (pdf)

Högre utbildning

Beviljade ansökningar Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet 2022 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ samarbetspartnerskap inom högre utbildning 2022 (pdf)

Ackrediterade organisationer 2022

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2022 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxnas lärande 2022 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2022 (pdf)

Ansökningsomgång 2021

Skola

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom skola 2021 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom skola 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ samarbetspartnerskap inom skola 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap skola, omgång 1 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap skola, omgång 2 2021 (pdf)

Vuxnas lärande

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom vuxnas lärande 2021 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom vuxnas lärande 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ samarbetspartnerskap inom vuxnas lärande 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap vuxnas lärande, omgång 1 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap vuxnas lärande, omgång 2 2021 (pdf)

Yrkesutbildning

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom yrkesutbildning 2021 (pdf)

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för korttidsprojekt inom yrkesutbildning 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ samarbetspartnerskap inom yrkesutbildning 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap yrkesutbildning, omgång 1 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ småskaliga partnerskap yrkesutbildning, omgång 2 2021 (pdf)

Högre utbildning

Beviljade projektansökningar Erasmus+ mobilitet för ackrediterade organisationer inom högre utbildning 2021 (pdf)

Beviljade Erasmus+ samarbetspartnerskap inom högre utbildning 2021 (pdf)

Ackrediterade organisationer 2021

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering skola 2021 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering vuxenutbildning 2021 (pdf)

Beviljade ansökningar Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2021 (pdf)