Gå till huvudinnehåll

När du uppdaterar informationen för ert PIC-konto loggar du in i Participant Portal med ditt EU Login. Vi beskriver vad du kan behöva justera, dokument du ska ladda upp och hur du gör för att lägga till kontaktpersoner.

Logga in i Participant Portal

Du loggar in med ditt EU Login och väljer My organisations under ingången Organisations.

Participant Portal

Det kan hända att du hamnar på webbsidan Funding & Tenders. Där ska du endast godkänna användarvillkoren. När du godkänt dem går du tillbaka till Participant Portal och loggar in.

Om du inte kommer åt er PIC

Ert PIC-konto är kopplat till den e-postadress som personen som registrerade i Participant Portal angett. Kommer ni inte åt e-postadressen och därmed inte er PIC kontaktar ni oss. Vi kan då med hjälp av helpdesk för Participant Portal hjälpa er med att lägga till ny administratör.

Mejla oss på e-postadress erasmusplus(at)uhr.se med uppgifterna:

 • PIC-nummer: (er organisations PIC-nummer)
 • Förnamn och efternamn: (namn på er nya administratör/kontaktperson)
 • Land:
 • Telefonnummer:
 • Kön:
 • Koden för uid (koden hittar du när du väljer "My account details" i ditt EU Login):

Om du inte har EU Login

För att få tillträde till Participant Portal skaffar du ett användarkonto i EU-kommissionens portal för EU Login. Kontot är er identifikation och ingång till att kunna hantera era uppgifter i Participant Portal.

Skaffa användarkonto på EU Login Authentication Service website

Ändra uppgifter för er organisation

Du öppnar upp ert PIC-konto genom att klicka på den röda ikonen MO (Modify Organisation) i raden där du ser er organisations namn och PIC.

I det här läget ändrar du uppgifter för

 • Registration number och VAT number
 • er organisations namn och adress
 • ändrar till svenska bokstäver
 • laddar upp dokument som saknas.

 

Redigerarvy i Participant Portal - My organisations och MO.

Radera uppgifter för Registration number och VAT number

Har du fyllt i fälten för Registration number och VAT number för er huvudman ska du radera dem. Inga uppgifter om organisationsnummer eller VAT-nummer till er huvudman alltså. Lämna fälten tomma. Risken är annars att EU-kommissionens valideringsservice länkar samman er PIC med huvudmannens PIC. Är ni en skola kan du skriva skolenhetskoden i fältet för Registration number. Skolenhetskoder hittar du på Skolverkets webbplats med skoladresser

Er organisations namn och inte huvudmannens

Du ska bara fylla i er organisations egna namn, inte eventuell huvudmans namn. Är ni till exempel en skola som ingår i en skolkoncern eller har kommunen som huvudman skriver du er skolas namn, och inte skolkoncernens eller kommunens.

Er adress och inte huvudmannens

Du ska bara fylla i er organisations fysiska adress (inte eventuellt huvudmans adress).

Samma namn för Business name som för Legal name

Du ska skriva samma namn på er organisation i fältet Business name som i fältet Legal name. Har du skrivit olika ändrar du så att det står samma i båda fälten, med svenska bokstäver.

Skriv med svenska bokstäver

Du ska alltid skriva med svenska bokstäver och använda å, ä och ö. Har du till exempel skrivit Harnosand ändrar du till Härnösand.

Ladda upp dokument

De dokument du ska ladda upp i Participant Portal är formulär för rättssubjekt och bankuppgift.

 • Du kan fylla i formulären i för hand.
 • Är ni en skola skriver du i fältet "Officiellt namn" er skolas namn, inte huvudmannens om ni ingår i en skolkoncern eller kommun.
 • Stämpel behövs inte.

Formulär för rättssubjekt/rätttslig form:

Du väljer det fomulär som gäller för om ni är en offentlig organisation eller en privat:

Offentlig organisation, formulär för rättssubjekt

Privat organisation, formulär rättssubjekt

Formulär för bankuppgift:

Formulär för bankuppgift

 • Gäller skolor med huvudman: Om du får uppmaning från oss att ladda upp formuläret för bankuppgift, kontrollera att du har skrivit skolans namn i kommentarsfältet på den uppladdade blanketten. Annars behöver du ladda upp en ny blankett
 • Du behöver ha bankstämpel på blanketten. Har du ingen stämpel ska du bifoga ett aktuellt bankutdrag.

Eventuellt årsredovisning:

Är ni en privat organisation, som till mindre än 50 procent finansieras av offentliga medel, ska du även bifoga senaste årsredovisning.

Lägg till kontaktpersoner

För att lägga till kontaktpersoner (self registrant) väljer du My organisations under ingången Organisations. Du öppnar upp ert PIC-konto genom att klicka på den blå ikonen MR (Modify Roles) i raden där du ser er organisations namn och PIC. Du får upp den vy där du lägger till kontaktpersoner.

Redigerarvy i Participant Portal - My organisation och MR.

Registrera fler kontaktpersoner, Self registrant

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post erasmusplus@uhr.se.

Skriv också ert PIC-nummer tillsammans med er fråga i mejlet.