Lyssna

Så har andra gjort

Inspireras av personer som deltagit i internationella utbyten och aktiviteter genom Erasmus+. Ta del av exempel som visar hur både individer och verksamheter utvecklas genom internationella utbyten och samarbetsprojekt.