Genom programmet Ett år i Frankrike har du som går i årskurs ett eller två på gymnasiet möjlighet att plugga ett år vid en fransk skola. Det enda formella kunskapskravet är att du ska ha läst franska som lägst steg 3.

Film: Mitt år i Frankrike påverkar mig än idag

 

Karolina Lagercrantz berättar om sitt utbytesår och vad det har betytt för henne.

Film: Ett år i Frankrike

Tidigare elever berättar om sina erfarenheter i en film från Franska insitutet, framtagen i samband med programmets 30-årsjubileum 2018.

Kontakta oss

ettarsprogrammen@uhr.se

Jag jobbar med programmet:
Marianella Mata Escobar, 010-470 03 87