Efter att eleven deltagit i programmet vill vi gärna veta mer om hur hen upplevt sitt år i Frankrike. Därför skickar vi en enkät till eleven i samband med att hen återvänt från sin vistelse utomlands.

Intyg

När eleven har besvarat enkäten, som vi mejlar ut, skickar vi ett intyg på att hen deltagit i programmet Ett år i Frankrike.

Återträff  för alla som deltagit

Under hösten efter ditt utlandsår har vi en återträff för alla som deltagit. Eleven får då möjlighet att träffa andra elever och de kan dela erfarenheter och upplevelser. Under återträffen får eleven ett diplom och en förfrågan om hen vill vara ettårsprogrammens ambassadör.

Att vara ambassadör innebär bland annat att eleven är med vid kommande intervjuer och uppstartsmötet för elever som ska åka ut på sitt utbytesår.

Film

Under återträffen 2016 spelade vi in en film där några av eleverna som deltog i Ettårsprogrammen läsåret 2015-2016 berättar om sina erfarenheter.

Filmen om återträffen 2016 på Youtube