Lyssna

Bidrag och kostnader

Du har rätt att ansöka om studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN. Pengarna ska bidra till att täcka en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Om du blir antagen till programmet har du rätt att söka ett statligt bidrag som täcker en del av kostnaderna under året och betalas ut av CSN. Det totala beloppet kan variera beroende på den spanska skolans terminstider. Den första utbetalningen kan dröja till en bit in på höstterminen.

Om du inte är svensk medborgare

Det finns särskilda villkor som du som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN. Kontakta CSN för frågor: Studera utomlands på CSN:s webbplats.

Vad du betalar för

Ibland kan du få betala för läroböcker och för transport till skolan. I vissa fall utgår en mindre avgift för undervisningen.

När det gäller privatskolor kan ytterligare avgifter tillkomma, men vi placerar ingen på privat skola utan att först fråga om den eventuella extra kostnaden är acceptabel för dig.

Du betalar också för inkvarteringen i den spanska värdfamiljen. Avgiften är 450 euro per månad.

Utöver det tillkommer kostnader för resa till och från Sverige, resor du gör utan värdfamiljen, försäkring och fickpengar.

Ingen kostnad för skolplatsen

Den spanska skolan ställer en elevplats till förfogande. Platsen bekostas av spanska staten.