Lyssna

Mer om programmet

Här får du en kort introduktion till programmet, vad det innebär, vad det ger och vad det kostar.

En spännande upplevelse

Ett år utomlands kommer att ge dig nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap du får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Under ett helt läsår får du uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk. Du bor i en värdfamilj under hela studieperioden.

Skolor spridda över landet

Du får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Du placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet du läser på i Sverige.

Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårselever. I Spanien är skolorna spridda över hela landet. 

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är inte ett stipendieprogram utan ett bilateralt avtal mellan Sverige och de mottagande länderna. Det innebär att du:

 • inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen
 • har rätt att söka studiebidrag och inackorderingstillägg från CSN
 • själv står för resekostnader, försäkring och fickpengar

Inackorderingstillägget är tänkt att täcka en del av kostnaderna för skolmat, internat eller boende i värdfamilj.

Kontakta CSN direkt om du har frågor om bidrag vid utlandsstudier: Studera utomlands på CSN:s webbplats

Observera att det finns särskilda villkor som den som är utländsk medborgare måste uppfylla för att få bidrag från CSN.

Bedömningskriterier

 • Intervju 
 • Språkkunskaper och kommunikativ förmåga, studieresultat och motivation
 • Omdömen från lärare och mentor
 • Personlig mognad och social kompetens

Prioriteringar

 • Elever från årskurs 2 prioriteras före elever från årskurs 1
 • Lämplighet
 • Könsfördelning
 • Geografisk spridning

Olga och Lea bloggar

Olga och Lea är  inne på sin andra termin i Spanien. Här berättar de hur det är att leva som spansk elev för ett tag:

Olgas blogg - mitt år i Spanien 2016/2017

Leas blogg - mitt år i Spanien 2016/2017