Genom programmet Ett år i Tyskland har du som går i årskurs ett eller två på gymnasiet möjlighet att plugga ett år i Tyskland. Det enda formella kunskapskravet är att du ska ha läst tyska som lägst steg 3.