Gå till huvudinnehåll

Eleven får studiebidrag och inackorderingstillägg som betalas ut månadsvis av CSN under läsåret. Pengarna ska bidra till att täcka en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Tre tjejer sitter och diskuterar i en cafeteria.

Studiebidrag och inackorderingstillägg

Om eleven antas till programmet beviljas hen ett statligt bidrag som täcker en del av kostnaderna under året. Det totala beloppet kan variera beroende på den tyska skolans terminstider. Den första utbetalningen kan dröja till en bit in på höstterminen. Kontakta CSN för frågor om båda bidragen.

Så här mycket får eleven

I beloppet ingår det studiebidrag på 1 250 kronor per månad (år 2018) som gymnasieungdomar i Sverige normalt är berättigade till. Den andra bidragsdelen utgörs av ett inackorderingstillägg på 1 190 – 2 350 kronor per månad (år 2015).

Om eleven är medborgare i annat EU-land

Den som inte är svensk medborgare men medborgare i ett annat EU-land har rätt att ansöka om att få ta med studiebidraget till Tyskland, men har däremot inte rätt till inackorderingstillägget.

Vad eleven betalar för

Ibland kan hen få betala för läroböcker och för transport till skolan. I vissa fall utgår en mindre avgift för undervisningen.

När det gäller privatskolor kan ytterligare avgifter tillkomma, men vi placerar ingen på privat skola utan att först fråga om den eventuella extra kostnaden är acceptabel för eleven.

Eleven betalar också för inkvarteringen till värdfamiljen. Avgiften är 350 euro per månad.

Utöver det tillkommer kostnader för resa till och från Sverige, resor du gör utan värdfamiljen, försäkring och fickpengar.

Ingen kostnad för skolplatsen

Den tyska skolan ställer en elevplats till förfogande. Själva skolplatsen bekostas av tyska staten.