Gå till huvudinnehåll

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi fått om programmet Ett år i Tyskland. Hittar ni inte det ni söker är ni välkomna att höra av er till oss med er fråga.

En kille och en tjej pratar på en väg i en grönskande parkmiljö.

Vad är syftet med programmet?

Att öka intresset för tyska språket i svenska skolor och att ge gymnasieungdomar möjlighet att tillbringa ett läsår vid en gymnasieskola i Tyskland.

Vem kan söka?

Ungdomar som går i gymnasiets årskurs 1 och 2 och läser tyska som lägst steg 3 kan söka.

Kan även ungdomar som inte är svenska medborgare delta?

Svenska medborgare får ta med sitt studiebidrag samt får ett inackorderingstillägg. Medborgare i andra EU-länder har rätt att ta med studiebidraget.

Icke EU-medborgare har inte rätt till något av bidragen.

När kan man söka?

Ansökningsperioden börjar i november med sista ansökningsdag i december för att studera nästkommande läsår. Datum för sista ansökningsdag står på sidan Ansökan.

Hur hittar man skolplats och värdfamilj?

Eleven behöver inte hitta en skolplats själv, utan vi tilldelar en plats på en skola till de elever som blir antagna. Det är våra samarbetspartners i respektive land som ansvarar för att hitta en lämplig skolplats och värdfamilj.

Var i Tyskland blir man placerad?

Oftast i mindre och medelstora städer, eller på landsbygden.

Hur länge är man borta?

Ett läsår. I Tyskland börjar skolåret någon gång i augusti och pågår fram till månadsskiftet juni-juli. 

Måste man gå om en årskurs i Sverige när man kommer hem?

Det vanligaste är att eleven går om hela årskursen i Sverige, men hen kan genomgå särskild prövning i ämnen som hen studerat i Tyskland, till exempel tyska.

Det kan också vara bra att tillsammans med rektor och studievägledare göra upp en plan för vilka ämnen eleven eventuellt vill tillgodogöra sig poängen. Men eleven bör betänka att hen bara kan få betyget E för tillgodoräknanden. Vill eleven ha ett högre betyg kan hen genomgå en särskild prövning.

Hur sker uttagningen av ansökningar och hur fattas besluten?

Bedömningen av de sökande grundar sig på referenser från mentor och tysklärare, en uppsats på tyska samt en intervju.

Vilka bedömningskriterier finns? Vad prioriteras?

Eleverna måste klara sig bra i den svenska skolan, det vill säga generellt ha bra betyg. Vidare bör de som antas vara relativt självständiga och öppna och kunna fungera som goda representanter för svenska ungdomar. En jämn fördelning av elever från hela landet eftersträvas.

När får man besked om antagning och placering?

Ett första besked om antagning kommer per mejl i slutet av mars månad. Man är då antagen under förutsättning att en lämplig skola i Tyskland erbjuder en skolplats och en värdfamilj. Besked om var man blir placerad kommer senast 15 juli.

Hur mycket pengar får man?

Eleven får ett statligt bidrag genom Centrala studiestödsnämnden, CSN, bestående av det vanliga studiebidraget på 1 250 kronor per månad samt ett inackorderingstillägg på 1 190 - 2 350 per månad.