Gå till huvudinnehåll

Här får ni en kort introduktion till programmet, vad det innebär och vad det ger samt vad som finansieras av staten och vad eleven själv förväntas stå för.

Kille och tjej står framför en anslagstavla. Tjejen pekar på  en affisch av något slag.

Nya vänner och upplevelser

Ett år utomlands kommer att ge eleven nya vänner och spännande upplevelser. De erfarenheter och den kunskap hen får ta del av kan vara nyckeln till många dörrar i framtiden, inte minst hos framtida arbetsgivare.

Under ett helt läsår får eleven uppleva hur det är att leva i en annan kultur och kommunicera på ett främmande språk. I Tyskland bor hen hos värdfamilj under hela studieperioden.

Mindre och medelstora städer

Eleven får en plats på en gymnasieskola och deltar i undervisningen på samma sätt som värdlandets elever, skriver prov och får omdömen. Hen placeras på det program som bäst motsvarar gymnasieprogrammet eleven läser på i Sverige.

Det är oftast skolor i mindre och medelstora städer som tar emot ettårselever.

Eleven kan inte ställa några krav på att komma till en viss skola eller del av Tyskland. Däremot tar vi hänsyn till om den svenska skolan har kontakt med en speciell skola i Tyskland.  

Tyska steg 3

Det enda formella kunskapskravet är att du ska ha läst tyska som lägst steg 3. För att vara berättigad till fullt bidrag måste du som ansöker vara svensk medborgare.

Inga kostnader för skolplatsen

Ettårsprogrammen är statligt finansierade. Det innebär att eleven

  • inte behöver betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen
  • får ett inackorderingstillägg på 1 190-2 350 kronor i månaden, utöver det vanliga studiebidraget på 1 250 kronor från CSN, som täcker en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering.

Eleven står själv för reskostnader, försäkring och övriga fickpengar.