Lyssna

Rapportering och utvärdering

Efter att eleven deltagit i programmet vill vi gärna veta mer om hur hen upplevt sitt år i Tyskland. Därför skickar vi en enkät till eleven i samband med att hen återvänt från sin vistelse utomlands.

Intyg

När eleven besvarat enkäten får hen ett intyg från oss. Intyget visar på att hen deltagit i programmet Ett år i Tyskland.

Återträff med alla som deltagit

Under hösten efter ditt utlandsår har vi en återträff för de som deltagit. Eleven får då tillfälle att träffa andra som deltagit och kan dela erfarenheter och upplevelser. Under återträffen får eleven ett diplom och en förfrågan om hen vill vara ambassadör för ettårsprogrammen.

Att vara ambassadör kan innebära bland annat att informera om Ettårsprogrammen på sin skola, svara på frågor från elever som är intresserade av att åka eller att delta vid vårens informationsmöte för elever som ska åka ut på sitt utbytesår.

Film

Under återträffen 2016 spelade vi in en film där några av eleverna som deltog i Ettårsprogrammen läsåret 2015-2016 berättar om sina erfarenheter.

Filmen om återträffen 2016 på Youtube