Lyssna

Information för Ettårsprogrammen med anledning av coronapandemin

Med anledning av coronapandemin har vi sammanställt information kring vad som gäller för de elever som just nu deltar i Ettårsprogrammen.

Allmän information

För allmän information om vad som gäller för UHR:s program för internationellt samarbete och utbyte hänvisar vi till vår informationssida om pandemin

Information om situationen i respektive land

För information om situationen i respektive land (Frankrike, Spanien, Tyskland) hänvisar vi till svenska ambassaden.

Elever som genom Ettårsprogrammen befinner sig i Frankrike, Spanien eller Tyskland ska följa respektive lands rekommendationer, hålla kontakt med ambassaden och ha koll på UD:s rekommendationer.