Information för Ettårsprogrammen med anledning av coronaviruset

UHR får i dagsläget många frågor med anledning av coronavirusets spridning. Här har vi sammanställt information kring vad som gäller för de elever som just nu deltar i Ettårsprogrammen.

Sedan 14 mars avråder UD från alla resor till utlandet som inte är nödvändiga, flera länder i Europa har stängt sina gränser och många skolor är också stängda. UHR utfärdar inga rekommendationer, men om det är problematiskt att följa undervisningen i Frankrike, Spanien och Tyskland eller känns osäkert att stanna i landet förstår vi om en del elever vill åka hem. Det är alltid eleven själv och hens föräldrar som fattar det avgörande beslutet om att åka hem eller stanna i relation till vad värdskolan kan erbjuda och vad UD och olika hälsomyndigheter rekommenderar. UHR stöttar er i ert beslut.

Vad händer med stödet från CSN?

Om en elev åker hem till Sverige, följer undervisningen på distans och har som mål att åka tillbaka är hen fortsatt berättigad till stöd från CSN. Samma sak gäller för elever som stannar kvar och följer undervisningen på distans och/eller arbetar med hemuppgifter.

Elever som avbryter sin skolgång och inte följer undervisningen på distans eller genom hemuppgifter är inte berättigad till stöd från CSN. Vid avbrott måste eleven meddela både UHR och CSN datumet för sista lektionen. Elever som avbryter kan också bli skyldiga att betala tillbaka en del av stödet de redan fått från CSN.

Intyg från UHR

Elever som inte fullföljer sitt år utomlands kommer att få ett intyg för tiden de har deltagit i programmet.

Kontakt

UHR har fortlöpande kontakt med kontaktpersonerna i varje land så länge det finns elever kvar i landet. Elever och föräldrar som har frågor kan antingen kontakta kontaktpersonen direkt eller UHR på ettarsprogrammen@uhr.se

Allmän information

För allmän information om vad som gäller för UHR:s program för internationellt samarbete och utbyte hänvisar vi till vår webbplats

Information om situationen i respektive land

För information om situationen i respektive land (Frankrike, Spanien, Tyskland) hänvisar vi till svenska ambassaden.