eTwinning gör det möjligt för dig och dina elever att arbeta på ett sätt som uppfyller det som står i läroplanerna om internationalisering i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

Inspirerande, inkluderande och internationellt

Genom samarbeten som genomförs på lektionerna får eleverna möjlighet att lära sig i samspel med jämnåriga i Europa - att använda digital teknik för att kommunicera, jämföra, dela och bygga kunskap på ett sätt som är förenligt med våra läroplansmål.

Logotyp eTwinningLogotyp Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+

eTwinning.net

eTwinning.net är den europeiska plattformen där lärare från hela Europa samlas. Det är också här som du startar och driver projekt.

eTwinning.net - en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa

Kontakta oss

Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss på eTwinning@uhr.se

Vi jobbar med eTwinning:

  • Mia Sandvik
  • Karin Kaikkonen

eTwinning på Facebook

Med anledning av coronaviruset

Även om eTwinningprojekten genomförs digitalt, arrangeras mycket av fortbildningen om eTwinning på plats. UHR har på grund av Coronavirusets spridning beslutat att ställa in alla externa arrangemang under vårterminen där UHR är värd. De allra flesta av seminarierna kan flyttas till hösten och datum kommer så snart det är möjligt. De internationella seminarierna är antingen inställda eller flyttade till hösten. Andra seminarier kommer att hållas online. Vi förstår att beslutet orsakar problem, men förhoppningsvis bidrar UHR på det här sättet till att minska smittspridningen i samhället. Vi vill också påminna om att ni precis som vanligt kan boka presentationer av oss. I vår hålls dessa dock digitalt.