Lyssna

Det här erbjuder vi

Supportcenter ger dig stöd

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum som stöder eTwinninglärarna. I Sverige ligger supportcentret på Universitets- och högskolerådet.

Centret erbjuder olika stödtjänster som bland annat

  • helpdesk som du når via e-post, telefon och Facebook
  • nyheter och inspiration
  • kostnadsfria informationsmöten, workshopar och deltagande i andras seminarier och konferenser
  • närvaro på utbildningsmässor
  • möjlighet till kommunöverenskommelse för uppstart och spridning av eTwinning i kommunens skolor.

Stödtjänsterna kompletteras av ett nätverk av erfarna eTwinnare, så kallade eTwinningambassadörer.

Boka en workshop

Vi håller kostnadsfria workshoppar i kommuner och på skolor runt om i landet. Vi kan skräddarsy workshopen efter era behov.

Mer om våra workshoppar och hur du bokar en workshop

Kostnadsfri fortbildning

eTwinning erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. I vanliga fall både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet. Just nu är denna fortbildning online.

Fortbildning och kompetensutveckling

Våra eTwinningambassadörer

Förutom att skriva på vår webbplats så fortbildar och inspirerar våra eTwinningambassadörer er genom presentationer och workshops. Det är kostnadsfritt för er att boka in en ambassadör.

Våra eTwinningambassadörer

Kontakta oss

Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige. Välkommen att kontakta eTwinningteamet!

Kontakta eTwinningteamet