Universitets- och högskolerådet ansvarar för eTwinning i Sverige. Om du har några frågor, tips, synpunkter eller åsikter, tveka inte att kontakta oss.

Du är välkommen att kontakta oss i eTwinningteamet på eTwinning@uhr.se eller direkt:

Karin Kaikkonen, Universitets- och högskolerådet

Karin Kaikkonen
Universitets- och högskolerådet
karin.kaikkonen@uhr.se
010-470 04 45

Minna Thunberg, Universitets- och högskolerådet

Minna Thunberg
Universitets- och högskolerådet
010-470 05 34