Förutom att skriva på eTwinning.se så fortbildar och inspirerar våra eTwinningambassadörer er genom presentationer och workshops.

Det är kostnadsfritt för er att boka in en ambassadör. Dock måste ni vara minst åtta personer på en presentation.

Ambassadörerna kan också ge individuellt stöd i att komma igång med ett projekt – eller stödja er som redan är inne i ett projekt. Också det här stödet är helt kostnadsfritt för dig.

eTwinningambassadörer och gästbloggare

Birgitta Flodén

Birgitta Flodén

Tidigare engelsk- och tysklärare samt IKT-pedagog med erfarenhet av eTwinningprojekt sedan år 2007.  Kontakt: musikal.mentor@hotmail.com

Emelie Hahn

Emelie Hahn

Undervisar i tyska och So-ämnena, är IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan som är en 6-9-skola i Uppsala. Har drivit och driver flera projekt inom eTwinning. Kontakt: emelie.hahn@skola.uppsala.se

Gabriela Petre Broman

Gabriela Petre Broman

Lärare i matematik och NO-ämnen 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp. I tjänsten ingår uppdrag som IKT-inspiratör, skolutvecklare samt försteläraruppdrag. Kontakt: gabriela.broman@staffanstorp.se

Johan Eggers

Johan Eggers

Fritidspedagog, internationell koordinator i Karlskrona
Rödeby skola, Karlskrona. Kontakt: johan.eggers@skola.karlskrona.se

Cecilia Manfredsson

Cecilia Manfredsson

Utvecklingsledare, Göteborgs stad Kontakt: cecilia.manfredsson@forskola.goteborg.se

Annie Bergh

Annie Bergh

Utvecklingssekreterar, internationalisering Kontakt: annie.bergh@malmo.se

Georgia Wilhelmsson

Georgia Wilhelmsson

Språklärare, Uddevalla Gymnasieskola, Agneberg och lärarutbildare på Högskolan Väst Kontakt: georgia.wilhelmsson@uddevalla.se

Rickard Hagerberg

Rickard Hagerberg

Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad. Kontakt: rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström

Magdalena Kågström

Chef Digitalt Lärande Skellefteå kommun. Kontakt: magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström

Elisabeth Lindström

Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå. Kontakt: elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic

Natasa Kolarevic

Specialpedagog, förstelärare och biträdande rektor på Karlbergs skola, Stockholm. Kontakt: natasa.kolarevic@stockholm.se

Jasmine Klang Ebeling

Jasmine Klang Ebeling

Gymnasielärare på Österåkers gymnasium, Åkersberga. Kontakt: jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder

Karin Ceder

Förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun. Kontakt: karin.ceder@pitea.se