Förutom att skriva på eTwinning.se så fortbildar och inspirerar våra eTwinningambassadörer er genom presentationer och workshops.

Det är kostnadsfritt för er att boka in en ambassadör. Dock måste ni vara minst åtta personer på en presentation.

Ambassadörerna kan också ge individuellt stöd i att komma igång med ett projekt – eller stödja er som redan är inne i ett projekt. Också det här stödet är helt kostnadsfritt för dig.

eTwinningambassadörer och gästbloggare

Emelie Hahn

Undervisar i tyska och So-ämnena, är IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan som är en 6-9-skola i Uppsala. Har drivit och driver flera projekt inom eTwinning. Kontakt: emelie.hahn@skola.uppsala.se

Gabriela Petre Broman

Lärare i matematik och NO-ämnen 7-9 på Hagalidskolan i Staffanstorp. I tjänsten ingår uppdrag som IKT-inspiratör, skolutvecklare samt försteläraruppdrag. Kontakt: gabriela.broman@staffanstorp.se

Johan Eggers

Fritidspedagog, internationell koordinator i Karlskrona
Rödeby skola, Karlskrona. Kontakt: johan.eggers@skola.karlskrona.se

Cecilia Manfredsson

IKT-pedagog i Öckerö kommun. Kontakt: cecilia.manfredsson@ockero.se

Annie Bergh

Kontakt: annie.bergh@malmo.se

Georgia Wilhelmsson

Språklärare, Uddevallagymnasiet. Kontakt: georgia.wilhelmsson@udevalla.se

Rickard Hagerberg

Verksamhetsutvecklare Utbildningsförvaltningen Mölndals stad. Kontakt: rickard.hagerberg@molndal.se

Magdalena Kågström

Chef Digitalt Lärande Skellefteå kommun. Kontakt: magdalena.kagstrom@skelleftea.se

Elisabeth Lindström

Fjärrundervisningssamordnare, Västerbotten
Grundskollärare åk 1-7, Sjungande dalens skola i Skellefteå. Kontakt: elisabeth.j.lindstrom@skelleftea.se

Natasa Kolarevic

Specialpedagog och skolutvecklare på Karlbergs skola, Stockholm. Kontakt: natasa.kolarevic@stockholm.se

Jasmine Klang Ebeling

Gymnasielärare på Österåkers gymnasium, Åkersberga. Kontakt: jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Karin Ceder

Förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun. Kontakt: karin.ceder@pitea.se