Förutom att skriva på eTwinning.se så fortbildar och inspirerar våra eTwinningambassadörer er genom presentationer och workshops.

Det är kostnadsfritt för er att boka in en ambassadör. Dock måste ni vara minst åtta personer på en presentation.

Ambassadörerna kan också ge individuellt stöd i att komma igång med ett projekt – eller stödja er som redan är inne i ett projekt. Också det här stödet är helt kostnadsfritt för dig.

eTwinningambassadörer och gästbloggare

Annie Bergh

Annie Bergh

Utvecklingssekreterare, internationalisering. Kontakt: annie.bergh@malmo.se

Anna Thorstensson

Anna Thorstensson

Gymnasielärare och förstelärare. Undervisar i samhällskunskap, historia samt är UF-lärare vid SG Södra Viken, Sunne. Kontakt: anna.thorstensson@sunne.se 

Birgitta Flodén

Birgitta Flodén

Tidigare engelsk- och tysklärare samt IKT-pedagog med erfarenhet av eTwinningprojekt sedan år 2007. Kontakt: musikal.mentor@hotmail.com

Cecilia Manfredsson

Cecilia Manfredsson

Utvecklingsledare, Göteborgs stad. Kontakt: cecilia.manfredsson@forskola.goteborg.se

Emelie Hahn

Emelie Hahn

Undervisar i tyska och SO-ämnen, är IKT-pedagog och utvecklingsgruppsledare på Gränbyskolan som är en 6-9-skola i Uppsala. Har drivit och driver flera projekt inom eTwinning. Kontakt: emelie.hahn@skola.uppsala.se

Gabriela Petre Broman

Gabriela Petre Broman

Lärare i matematik, teknik och NO-ämnen 7-9 på Rutsborgskolan i Bjärred, Lomma kommun. Kontakt: gabriela.petrebroman@edu.lomma.se 

Georgia Wilhelmsson

Georgia Wilhelmsson

Språklärare, Uddevalla Gymnasieskola, Agneberg och lärarutbildare på Högskolan Väst. Kontakt: georgia.wilhelmsson@hv.se

Jasmine Klang Ebeling

Jasmine Klang Ebeling

Gymnasielärare på Österåkers gymnasium, Åkersberga. Kontakt: jasmine.klang-ebeling@osteraker.se

Johan Eggers

Johan Eggers

Fritidspedagog, internationell koordinator i Karlskrona
Rödeby skola, Karlskrona. Kontakt: johan.eggers@skola.karlskrona.se

Karin Ceder

Karin Ceder

Förskolelärare, arbetar just nu med 4-5-åringar
Böle förskola i Piteå kommun. Kontakt: karin.ceder@pitea.se

Natasa Kolarevic

Natasa Kolarevic

Specialpedagog, förstelärare och biträdande rektor på Karlbergs skola, Stockholm. Kontakt: natasa.kolarevic@stockholm.se