Lyssna

På en typisk workshop visar vi hur man som pedagog och skola kan använda sig av eTwinningnätverket. Vi berättar också om vilka slags samarbeten andra lärare genomfört. Ibland deltar även en erfaren eTwinnare som kan berätta om sin eTwinningresa.

Till workshopen hör även en hands on-del där du som deltar får tid att logga in på nätverket och själv prova dig fram. På en workshop finns också möjlighet att ställa frågor och att prata ihop sig med kollegerna.

Obs! Från hösten 2020 håller eTwinningteamet på UHR endast presentationer och workshoppar på digital väg. Fokus ligger fortfarande på interaktivitet, diskussion och reflektion.  

Även våra eTwinningambassadörer håller presentationer och workshops enligt samma principer. 

Ett bra sätt att komma igång och få handfast vägledning!

Boka en workshop

Det är kostnadsfritt för er att boka in en eTwinningworkshop. För en ambassadörsworkshop eller -presentation behövs minst åtta deltagare, och för ett event som hålls av supportscentret från Universitets- och högskolerådet minst 15. Vid länkmöten kan vi flexa med minimiantalet.

Fyll i vårt bokningsformulär så kontaktar vi er:

Boka en eTwinningworkshop (webropol)

Det går också bra att kontakta oss per mejl på eTwinning@uhr.se. Eller att ta kontakt med någon av våra ambassadörer direkt: Våra eTwinningambassadörer.