eTwinning i ett nötskal

2019-02-22

eTwinning är en del inom Erasmus + som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 37 länder har gått med i programmet som startade år 2005.

Samarbeta med andra länder

eTwinning erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där du kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogiska samarbeten. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen.

Genom eTwinnings "förlängning" eTwinning Plus kan du också samarbeta med lärare och skolor från EU:s samarbetsländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tunisien, Jordanien, Libanon och Ukraina.

Och med skolor i Sverige

Det finns också något som kallas National eTwinning. Det är alltså möjligt att registrera eTwinningssamarbeten också med skolor inom samma land!

Kostnadsfri fortbildning

eTwinning erbjuder även fortbildning på olika teman relaterade till internationellt samarbete och digitala arbetssätt. Både online-fortbildning och fortbildning i verkliga livet.

Workshoppar

Vi håller också kostnadsfria workshoppar i kommuner och på skolor runt om i landet. Vi kan skräddarsy workshopen efter era behov.

På en typisk workshop visar vi hur man som pedagog och skola kan använda sig av eTwinningnätverket. Vi berättar också om vilka slags samarbeten andra lärare genomfört. Ibland deltar även en erfaren eTwinnare som kan berätta om sin eTwinningresa.

Till workshopen hör även en hands-on-del där deltagarna ges tid att logga in på nätverket och själv prova sig fram. På en workshop finns också möjlighet att ställa frågor och att prata ihop sig med kollegerna.

Ett bra sätt att komma igång och få handfast vägledning!

Vilka eTwinning vänder sig till

eTwinnings målgrupp är hela skolpersonalen från förskola till gymnasieskola.

Utveckla samarbetet genom andra program

Ett eTwinningssamarbete kan med fördel kombineras med andra program, till exempel mobilitetsprojekt och strategiska partnerskap inom Erasmus + eller Nordplusprojekt. Genom Erasmus+ och Nordplus kan er skola söka bidrag för olika typer av samarbets- och utbytesprojekt med skolor i Europa, Norden och Baltikum.

Program för internationellt samarbete och utbyte

Film: eTwinning i ditt Erasmus+projekt (YouTube)

Supportcenter ger dig stöd

I alla eTwinningländer finns ett supportcentrum som stöder eTwinninglärarna. I Sverige ligger supportcentret på Universitets- och högskolerådet.

Centret erbjuder olika stödtjänster som bland annat

  • helpdesk som du når via e-post, telefon och Facebook
  • nyheter och inspiration via eTwinningbloggen och Facebooksidan
  • instruktioner via filmklipp som nås från bloggen
  • kostnadsfria infomöten, workshopar och deltagande i andras seminarier och konferenser
  • närvaro på utbildningsmässor
  • möjlighet till kommunöverenskommelse för uppstart och spridning av eTwinning i kommunens skolor.

Stödtjänsterna kompletteras av ett nätverk av erfarna eTwinnare, så kallade eTwinningambassadörer.

Kontakta oss

Kontakt och support: eTwinning(at)uhr.se

Kontaktuppgifter på eTwinningbloggen