Inspiration och material

Inspireras av hur andra har gjort, ta del av färdiga projektkit, material och information från eTwinning. Här hittar du också mer om kvalitet....

Projektkit

Ta del av färdiga projektkit som du kan använda i din undervisning.

eTwinning projektkit

Filmer

Inspireras av hur andra gjort genom våra filmer.

Filmer med eTwinning

Kvalitet med eTwinning

Några tips på hur man kan tänka innan och i ett eTwinningsamarbete.

Kvalitet med eTwinning

Publikationer

eTwinning.net hittar du länkar till publikationer av olika slag som kan hjälpa dig, inspirera dig samt bidra till den professionella utveckling som eTwinning kan utgöra för dig, din skola och dina elever.

Publikationer på eTwinning.net

Röster från skolvardagen

Inspireras och hämta idéer till ert projekt från andra. Lärare berättar hur de använt och jobbat med eTwinning i vardagen.

Röster från skolvardagen - exempel på eTwinningprojekt