Lyssna

Ambassadörstipset: Enkelt projektkit på temat "en vardagssituation"

Har du funderingar på att starta ett eTwinningprojekt men behöver inspiration? Här är ett enkelt exempel på vad man kan göra; ”A common situation – Communication in English, Spanish, German, French or other language”.

Detta projektförslag är inspirerat av ett projekt som utfördes på engelska mellan en skola i Italien och en i Tjeckien.

Eleverna som arbetade i grupp, två från vardera skola, skapade kortfilmer som utgick ifrån en vardagssituation eller ett vardagsproblem. Låt dig inspireras eller gör din egen variant!

  • Låt eleverna presentera sig själva, till exempel genom egen presentation genom antingen en text eller ett filmklipp, eller så kan varje elev skriva en kort text om sig själv som går att para ihop med en bild. För detta kan man antingen använda forumet i Twinspace, genom att skapa olika trådar för olika grupper eller så kan man använda Padlet, där eleverna gör sina “posts”. Du som lärare kan enkelt bädda in din Padlet under fliken “pages” på Twinspace. På så sätt kan alla elever se och läsa om varandra.
  • Starta med att göra en logga för ert projekt - det kan vara en tävling där eleverna röstar fram bästa loggan.
  • Para ihop eleverna i grupper, till exempel om fyra elever per grupp (två från varje land).
  • Skapa forum för grupperna (Twinspace); ett forum per grupp där eleverna ska diskutera och komma fram till vad deras kortfilm ska handla om.
  • Eleverna kommer fram till en situation, och skriver ett gemensamt manus.
  • Eleverna filmar sin del, en del av filmen i varje land och klipper ihop till en gemensam film.
  • Utvärdering av projektet.
  • Klart! Ni har nu genomfört ett projekt och har flera olika kortfilmer att tillgå som goda exempel!

Här är ett exempel från projektet mellan Spanien (C.E Gadda )och Tjeckien (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola). Manus är skapat av ett internationellt elevteam på två, filmat i två länder och sedan ihopklippt till en film. Det här teamets vardagsproblem är Att missa bussen:

Av Jasmine Klang Ebeling, eTwinningambassadör i Österåker