Lyssna

Ambassadörstipset: Finns det mervärde med “elevlösa” eTwinningprojekt?

En fråga så god som någon: Behöver vi ha med våra elever med i våra eTwinningprojekt? Svaret är enkelt: Nej, det behöver vi inte.

Ett projekt kan vara enbart för oss lärare. (Det går inte att erhålla en Quality Label för ett sådant projekt då det kräver att eleverna deltagit, men det kan vara ett mycket givande samarbete!).

Lärarprojekt – hitta samarbetsparter – bekanta dig med projektytan Twinspace

Som ny eTwinnare kan det vara ett bra sätt att bekanta sig med och få en större förståelse för hur din TwinSpace fungerar.

Det kan vara ett bra sätt att hitta samarbetspartners för framtida projekt. Om det är många deltagare i projektet ser man lätt vilka som är mer och mindre aktiva. Ser du att det är någon som inte deltar i projektets olika uppgifter kan det kanske vara klokt att tänka en eller två gånger extra om den personen senare vill starta ett projekt med dig.

Det kan också vara så att det är i detta projekt som du hittar kontakter som sedan kommer att ge både dig och dina elever många fantastiska upplevelser tillsammans.

Lärarprojekt kring vänskap

Själv deltog jag i ett projekt under förra läsåret som hette Well Being Buddies across Europe. Målet med det projektet var att visa vänskap, vänlighet och glädje mellan lärare. Vi var lärare från sju länder som deltog. Glada lärare skapar glada barn, och glada barn lär sig!

Inom projektet skulle vi sprida glädje till varandra, med vänliga ord eller genom att skicka små saker till varandra utifrån ett givet tema, till exempel jul, vår, choklad och blommor. Läraren Kate Från Storbritannien, som var initiativtagare till projektet, hade gjort en sändlista så vi visste vem vi skulle skicka till.

Jag har fått många små saker som skänkt mig glädje under projektets gång! Jag har också glatt andra med mina små gåvor. När det kommit ett litet paket till mig på jobbet, så har mina barn varit lika nyfikna som jag på innehållet. Och vem vet, kanske finns en framtida projektpartner för mig, mina kollegor och barnen bland någon av dem som deltog i projektet!

Nytt projekt på gång

Jag är nu med i ett annat projekt, som också är enbart för lärare, som heter Komunikojmë përmes poezisëCommunicate through poetry. Detta projekt är relativt nystartat, så vad det leder till det vet jag inte. Men jag hoppas och tror att jag själv kommer att ha ett personligt utbyte av projektet under tiden som det pågår!

Karin Ceder, förskollärare och eTwinningambassadör, Böle förskola, Piteå