Lyssna

Digital kompetens och källkritik genom eTwinning

Förstahandskällor och autentiska mottagare i och utanför Europas gränser. Mars är källkritikens månad och den 13 mars var det källkritikens dag.

Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i UppsalaKällkritik är det traditionella begreppet för att kritiskt värdera en källa. Det handlar om hur trovärdig en källa är så väl som hur relevant källan är för användarens syfte. I dagens samhälle där “fake news” och “deep fake” kontinuerligt florerar är det av yttersta vikt att vara källkritisk och att inneha ett källkritiskt förhållningssätt.

Digital kompetens som enligt Skolverket handlar om att: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen, kunna använda och förstå digitala verktyg och medier, ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik och att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik ska enligt de senaste läroplansändringarna ingå i alla skolans ämnen. Digital kompetens och källkritik går utmärkt att kombinera i eTwinningprojekt.

Flera anledningar till att jag valt eTwinning

I eTwinningprojekt går det utmärkt att få in skolans övergripande uppdrag. Eleverna utvecklar sin digitala kompetens genom att arbeta i eTwinningportalen och i projektens Twinspace då de övar och praktiserar sina digitala färdigheter genom att i olika uppgifter i projekten använda olika digitala verktyg och appar för redovisning- och presentation av olika uppgifter. Genom att samarbeta med autentiska mottagare i andra länder utvecklar eleverna även sin interkulturella kompetens och omvärldsförståelse och undervisningen får ett internationellt perspektiv. Det är några av anledningarna till att jag valt att arbeta med eTwinning sedan mitt första år som lärare och nu har gjort det i snart tio år. Omvärlden har aldrig varit närmre än vad den är idag och världen blir allt mer globaliserad samtidigt som tekniken hela tiden utvecklas.

Möten genom digitala resor

Teknikens utveckling och den ökade digitaliseringen möjliggör att ta in världen i klassrummet och att ta ut klassrummet i världen utan att fysiskt förflytta sig. Alla har inte möjlighet att resa fysiskt, men digitalt genom eTwinning kan den likvärdigheten öka – då eTwinning på ett smidigt sätt möjliggör ett digitalt resande och möten med andra människor i andra länder och kulturer samtidigt som eleverna bland annat får utveckla ovan nämnda aspekter och kompetenser.

Källkritiskt tänkande i och efter skolan

I mina eTwinningprojekt ser jag till att eleverna får utveckla sitt källkritiska tänkande och sin källkritiska förmåga, vilket jag fokuserar extra på i detta inlägg under källkritikens månad. Vi arbetar mycket med digitala källor och jag väver systematiskt in ett källkritiskt tänkande i arbetet, så att eleverna lär sig hur de kan granska olika källors trovärdighet innan de använder dem i sina arbeten som vi publicerar utåt – för andra autentiska mottagare utanför klassrummets väggar. Det är viktigt att eleverna har koll på vilka källor som är säkra och att de kan anta ett källkritiskt förhållningssätt som de tar med sig ut i livet sedan, så att de kritiskt kan granska och värdera information.

Tips på resurser jag brukar använda

Internetstiftelsens material Digitala lektioner

Lajka, prinsparetsstiftelse.se

Texten är skriven av Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnen, ikt-pedagog och eTwinningambassadör, Gränbyskolan, Uppsala.