Lyssna

Elevgrupper tävlar med egna uppfinningar och idéer i första nordiska mästerskapet i CRAFT

På skolor över hela Norden har det pågått spännande och utvecklande projektarbeten under det senaste året, och kulmen på det nåddes under några av de första dagarna i mars 2020, under det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT någonsin.

Logotyp Nordic CRAFTFör att få lov att ställa upp i detta mästerskap fanns det två krav; det ena var att man skulle ha samarbetat med minst en annan klass från ett annat nordiskt land, med eTwinning som samarbetsplattform, och det andra var att man skulle ha använt sig av CRAFT som modell och struktur för samarbetet.

Vad är CRAFT?

Nordiska ministerrådet ligger bakom en satsning för hela Norden, projekt Nordic CRAFT, som går ut på:

  1. Att sprida den didaktiska projektmodellen CRAFT till alla de nordiska ländern.a
  2. Att underlätta samarbete i det dagliga arbetet mellan skolor i olika nordiska länder, med stöd av respektive lands CRAFT- koordinator.
  3. Att introducera eTwinning som plattform för samarbeten, särskilt i alla projekt som görs inom ramen för Nordic CRAFT.

CRAFT är en didaktisk projektmodell, noggrant utarbetad och som använts i Danmark i fem år. I fem år har pedagoger över hela Danmark utbildats och stöttats i hur de kan implementera CRAFT i sitt dagliga arbete, för att sedan omsätta det i sitt arbete med eleverna för att utveckla deras förmågor, identifierade som 21st century skills.

Modellen går ut på att eleverna får ett verklighetsbaserat problem, och de får sedan arbeta sig igenom modellens olika stadier för att undersöka området på djupet, skapa en prototyp, prova den, och skapa en ny prototyp.

Dansk elevtävling inom CRAFT

En gång om året tävlar elever från alla regioner i Danmark genom att visa upp och presentera sina idéer på Danmarks Läringsfestival, på Bella center. Under en hel dag presentera eleverna sina idéer för, inte bara besökare, utan också för grupper av domare som bedömer dem efter kriterier baserade på forskning av Deirdre Butler som forskat fram 21st Learning Design som har tagit fram kriterier för hur vi kan arbeta maximalt för att utveckla elevernas förmågor.

Årets danska mästerskapet gick av stapeln den 4 mars 2020. Spänningen låg tät över rummet där eleverna hade sina montrar, luften dallrade av förväntan. Jag besökte mästerskapet tillsammans med de nordiska elever som anlände till Bella center, dagen före, för att arbeta i två dagar tillsammans med mig för att förbereda sig på att skriva historia som de första deltagarna i det Nordiska Mästerskapet i CRAFT.

Nordiska mästerskapet i CRAFT

För att förbereda oss ordentligt, träffade vi de danska eleverna, som ställde upp i det danska mästerskapet på Läringsfestivalen, och vi tittade på deras montrar, lyssnade på deras idéer, och vi fick se hur det gick till när domarna besökte montern. Eleverna presenterade sina idéer för varandra, gav varandra feedback, gick igenom CRAFT-modellen och kriterierna noga för att sedan jobba vidare i sina respektive lag, för att utveckla presentationerna utifrån feedback.

Det var annorlunda att presentera IRL för de andra eleverna, än att göra det på Twinspace. Fördelen med att göra det på Twinspace är att både presentationen och feedbacken ligger kvar, och kan byggas ut under arbetets gång. eTwinning erbjuder en fantastisk samarbetsyta för både pedagoger och elever, och är tillgänglig för alla samtidigt som den är skyddad från insyn, och är helt privat för enbart de som ingår i samarbetet.

Torsdag den 5 mars var det äntligen dags för alla champions från de fyra länderna, som hade möjlighet att vara med i, att delta i det första Nordiska Mästerskapet i CRAFT! Eleverna såg lugna ut på utsidan, men det märktes att de var nervösa och spända när vi hade peptalk på morgonen. Ytterligare tre lag anslöt, de kom från Värner Rydénskolan i Malmö. Förutom de tre lagen var det fyra elever från Henriksholm skole i Rødovre i Danmark, tre elever från Havukosken koulu, Vantaa i Finland, tre elever från IES Kista, Stockholm i Sverige, och slutligen tre elever från Rothaugen skole, Bergen i Norge.

Alla elever var grymma ambassadörer för sina respektive länder, och de gjorde ett fantastiskt arbete när domarna kom till. Varje lag fick träffa inte mindre än sex domargrupper, och de var lika entusiastiska, lika engagerade och lika proffsiga vid varje möte. Det var magiskt att höra dem presentera sina idéer, att få höra deras lösningar på en hållbar framtid, att få känna deras tilltro till en framtid som de känner att de kommer att vara en aktiv del av. Det var även magiskt att höra hur pedagogerna som var där, sökte upp varandra på eTwinning, för att starta samarbeten. Entusiasmen för ett utökat och fortsatt samarbete var härlig att se och höra.

Höjdpunkten på dagen tänker man skulle kunna vara prisutdelningen där eleverna från Henriksholm skole tog hem priset för Collaboration, gruppen ”Fire Trash” från Värner Rydénskolan tog hem priset för Problemsolving and innovation, och där eleverna från Havukosken tog hem hela Mästerskapet i CRAFT i den nordiska finalen. Trots att det var ett mycket starkt ögonblick då alla hejade på alla och visade glädje för dem som fick priser, så var inte detta höjdpunkten för mig, utan den kom strax efter när det var dags för alla att åka hem. Att se dem säga hejdå till varandra och kramas om och om igen – det var mäktigt – hur det på så kort tid har gått från att vara blyga för varandra och rädda för att prata med varandra, till att komma så nära varandra – DET ger mig hopp om framtiden, tillförsikt och en fortsatt mycket stark tro på CRAFT i kombination med eTwinning som en framgångsfaktor i skolan. Vi ses på eTwinning – var en avskedshälsning jag hörde …

Ses vi på eTwinning …?

Texten är skriven av eTwinningambassadör Annie Bergh som jobbar på Grundskoleförvaltningen i Malmö.

Nyfiken på Nordic CRAFT?

Ta tillfället i akt du med och kontakta Annie Bergh, Sveriges koordinator i Nordic CRAFT och eTwinningambassadör sedan 2007, annie.bergh@malmo.se för att få veta mer om hur du kommer igång själv.

About Nordic CRAFT på craft-it.dk

CRAFT – Creating Really Advanced Future Thinkers på Pedagog Malmös webbplats