Lyssna

eTwinning på Smultronbackens förskola

Elisabeth Lindström, eTwinningambassadör i Skellefteå, har besökt Smultronbackens förskola och intervjuat tre pedagoger som driver eTwinningsamarbeten. Med projekten vill de ge barnen möjligheter att få ta del av andra barns vardag i andra länder. För sitt projekt A piece of me to know each other, har förskolan dessutom fått den nationella kvalitetsutmärkelsen Quality Label.

Förskollärarna Peter, Anna-Lena och KajsaEn morgon i juni besökte jag Smultronbackens förskola i Skellefteå för att få en pratstund om deras eTwinningarbete. Smultronbacken är en förskola med barn från 1–5 år, och alla 19 barnen på förskolan har deltagit i arbetet med eTwinning utifrån sina förutsättningar. Det är tre pedagoger som är inblandade i arbetet, Peter, Anna-Lena och Kajsa. De har jobbat med två eTwinningprojekt parallellt under våren 2020.

Hela arbetet med eTwinning inleddes med att de skickade fysiska julkort till förskolor i Grekland, Rumänien och Portugal, och fick julkort tillbaka från dessa länder. Därefter har arbetet fortsatt med dessa partnerskolor, och utvecklats till ett mera omfattande projekt som heter A piece of me to know each other.

Kladdkakan vann!

Som ett exempel på en aktivitet i projektet har de bakat efterrätter från respektive land för att få uppleva vad man äter i andra länder. Projektet har även haft en gemensam omröstning för alla deltagande barn i de olika länderna, om vilken efterrätt som är godast. För att även de yngre barnen skulle kunna delta i omröstningen skickade den svenska förskolan hem länken till barnens föräldrar som på det sättet också blev delaktiga i arbetet. Värt att notera; den svenska Kladdkakan vann! 

Onlinemöte med partnerskolan, där barnen sjunger för varandraFöre sommarlovet knöt man ihop säcken med ett möte via länk och barnen sjöng sånger för varandra. Det svenska bidraget blev ”Små grodorna” som barnen både sjöng och dansade. Barnen i de andra länderna uppskattade inslaget. Tanken är att man ska fortsätta samarbetet till hösten i fler projekt. 

Barnen skapar städer tillsamman

Väggkarta över den stad barnen fantiserar ihop.Redan innan förskolan gick med i eTwinning jobbade de tematiskt med byggnader, och barnen fick fantisera om hur de vill att deras framtida stad ska se ut. Det blev startskottet till projektet Children building cities together, och det går ut på att barnen ska vara med och utforma sin egen stad, fantisera och bygga, planera utifrån sina egna idéer för vad som finns, ska finnas i en stad. 

Barnen har byggt hus i olika material och fotat. Bland annat har barnen använt pasta som byggnadsmaterial. Ett av husen är, enligt barnen, ”ett Coronahus” som fångar upp deras tankar kring sjukdomen som präglat våren.

Barnen har också besökt olika byggen och funderat kring konstruktioner. 

I planeringen för det projektet var det tänkt att barnen i de olika länderna skulle ta del av varandras byggen och ge feedback på alla konstruktioner, samt testa att bygga upp något som är skapat av andra. Tyvärr satte Covid 19 käppar i hjulet, och man väntar fortfarande på återkoppling från deltagande partner i just det projektet. De länder som helt stängt ner sina skolor har av förklarliga skäl inte jobbat med eTwinning under våren.

eTwinning inspirerar pedagoger, barn och föräldrar

Enstämmigt säger alla tre pedagogerna att de tycker att det har varit roligt och lärorikt att arbeta med eTwinning. Både barnen men även föräldrarna på förskolan är inspirerade och uppskattar det jobb som läggs ner med eTwinning. Föräldrar kan till exempel se när de hämtar sina barn hur de har arbetat, eftersom allt barnen gör, dokumenteras och bilder från projektet sätts upp på väggarna på förskolan.

Coronahuset, ett pastahus byggt av barnen. Pedagogerna lägger också ut information om projektet på sociala medier. Som pedagog får man träna sin engelska, man får mottagare för ett jobb man gör, och barnen får genom videomöten direkt se och uppleva hur det är på en helt annan plats någonstans ute i världen. Pedagogerna själva uppskattar också att alla tre i arbetslaget har deltagit aktivt i arbetet med eTwinning.

Till sist: ”Att någon annan har bakat vårt recept och jag har fått smaka på en kaka från Grekland skapar en gemensam upplevelse, trots avstånden”, får sammanfatta eTwinning på Smultronbacken.

Elisabeth Lindström, eTwinningambassadör och fjärrundervisningssamordnare, Skellefteå