Lyssna

Girls in Sport – ett första eTwinningprojekt

Georgia Wilhelmsson, eTwinningambassadör och lärare på Uddevalla Gymnasieskola, intervjuar Mia Smith, förstelärare i engelska och tyska på Vallhamra skola i Partille. Mia är också ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund, där hon bloggar (Mia Smith blogg), samt är engagerad i Språklärarnas Riksförbund.

Mia Smith, förstelärare i engelska och tyska på Vallhamra skola i PartilleMia har genomfört sitt första eTwinningprojekt som heter Girls in Sport tillsammans med en lärare och projektpartner i Frankrike. Eleverna delades in i grupper: fyra svenska elever och två franska elever per grupp. Varje grupp fick en sport att arbeta med.

De skulle sedan skriva ihop en kort text om sin sport med en ordlista på tre språk: engelska, franska och svenska. De skulle sedan välja ut tre kvinnliga idrottare som utövar eller har utövat sporten: en från Sverige, en från Frankrike och en från ett engelsktalande land. Dessa skulle presenteras med text och bild.

När började du med eTwinning?

Jag körde mitt första projekt nu under våren 2019.

Hur hittade du din projektpartner?

Jag letade lite på eTwinning.net (bland projektförslagen under fliken Partnerforum, red. anm.) och råkade se ett projekt som passade mig bra. Jag kontaktade läraren som lagt upp projektet och vi inledde ett samarbete.

Vad var syftet med ditt projekt?

Det primära syftet var att få våra elever att kommunicera på engelska, båda är engelsklärare. Men det fanns också ett syfte kopplat till värdegrunden, med fokus på normkritik. Vi hade läst boken Billy Elliot, klassen vi samarbetade skulle se filmen som boken baseras på och projektet hade kvinnliga idrottare i fokus.

Hur länge pågick projektet?

Vi inledde projektet i mars och avslutade det i maj. Texterna blev till slut publicerade under juni månad.

Hur har samarbetet fungerat?

Mycket bra, jag och min projektpartner var båda nybörjare och hade precis samma ambitionsnivå.

Vilka digitala verktyg använde ni?

Vi arbetade utifrån plattformen, Twinspace, men använde också Google Forms, Kahoot och Padlet. Det häftigaste var när vi körde vår avslutande Kahoot, baserat på frågor som eleverna skrivit, i båda länderna samtidigt. Jag speglade min skärm via konferensverktyget Adobe Connect, som vi använde för våra planeringsmöten, så att även de franska eleverna kunde se frågorna.

Vad är fördelarna med att inkludera eTwinning i undervisningen?

Som språklärare vet man att autenticiteten är a och o. Att prata om att det finns människor i andra länder är inte samma sak som att faktiskt ha riktig kontakt med andra människor. Nu fick eleverna både lära känna elever från ett annat land och reflektera över sin egen situation. Att presentera sin egen hemort är lärorikt i sig!

Vad har detta projekt betytt för dig och dina elever?

För mina elever har det betytt att de fått ett nytt perspektiv på sina egna språkkunskaper. Flera har uttryckt i utvärderingen att de vågar använda det engelska språket mer efter projektet, och den stora reflektionen från gruppen som helhet är att de franska eleverna inte var lika bra på engelska som de själva var. För mig själv har det betytt energi och nytt tänkande in i min egen undervisning. Läraryrket är ett kreativt yrke och att få tänka nytt betyder mycket!

Kommer du att fortsätta med eTwinningprojekt i framtiden?

Absolut! Jag hoppas få igång ett projekt med mina tyskaelever under hösten.

Har du några tips till andra lärare angående eTwinning?

Våga testa, det är inte svårt! Det är lätt att tro att det ska vara komplicerat för att det är nytt, men det är det inte.

Intervjun med Mia Smith är gjord av Georgia Wilhelmsson på Uddevalla Gymnasieskola, georgia.wilhelmsson@uddevalla.se

Mer om Mia Smiths första eTwinningprojekt kan du läsa i hennes ämnesspanarblogg (Lärarnas riksförbunds webbplats).