Lyssna

Kan man fortsätta arbeta internationellt i skolan under pandemin?

Javisst kan man det, genom enkla digitala verktyg. Internationalisering och digitalisering hör ju ihop. eTwinningambassadören Johan Eggers delar med sig av sina erfarenheter och tips.

I det internationella samarbetet är det digitala ständigt närvarande. Detta på grund av att samarbetet eleverna emellan inte nödvändigtvis sker med eleven i bänken bredvid. Inte heller med någon i klassen i andra spåret på skolan, utan med skolkompisar i ett annat land. Långt bort.

Även om utbytesresor (i samarbeten med finansiering) är fantastiskt belönande och viktiga, så är det mesta av arbetet redan digitalt. Samma sak gäller för deltagande pedagoger som inte delar fikarum eller arbetsplats med sina kolleger från Italien, Rumänien, Japan och så vidare. Man behöver utveckla sin digitala förmåga i att arbeta på digitala plattformar för att dela, spara och dokumentera resultat och aktiviteter.

eTwinning är en bra plattform för detta och cirka 900 000 lärare i Europa har tillgång till plattformen. Den är gratis och tillgänglig för alla, dessutom har den en standardiserad låst arbetsyta.

Sociala media är en viktig del för transparens, insyn och delaktighet. Extra viktigt i dessa dagar då storsamlingar och besök i skolan ej går att genomföra under Covid-19. Man kan till exempel öppna Instagramkonto för internationella projekt där elever, skolor, media, föräldrar och övriga intresserade kan följa det internationella arbetet.

Visst har pandemin ökat det digitala samarbetet. Eftersom utbytesresor inte kan genomföras hålls fler videomöten mellan koordinatorer för att stämma av arbetet än vanligt. Större vikt har lagts vid att vrida aktiviteter till att redovisas och/eller utföras tillsammans digitalt. Fler klasser kan också involveras genom att det är lätt att dela sina elevers arbete på de digitala samarbetsytorna. Detta är något som ökar det tekniska kunnandet hos elever och pedagoger samtidigt som det digitala också inkluderar fler elever och pedagoger. En vinst helt enkelt.

Fem tips

Fem tips på mindre aktiviteter som du kan utföra eller redovisa digitalt med skolkompisar från hela världen! 

Videokonferens - Skype, Zoom, Teams, Facetime, vi har snart provat alla plattformar som finns. Det viktigaste är mötet. De flesta klassrum i Europa och världen har idag en internetuppkoppling och många har dessutom en stor skärm att se bilden på. Detta är den absolut enklaste och samtidigt en väldigt givande aktiviteten skolor emellan.

I videomötet sjunger, pratar och visar vi varandra resultatet av vårt arbete likaväl som saker från vår vardag. Det finns en stor möjlighet till interaktion och diskussion i dessa videomöten, bara de planeras och förbereds väl.

Tekniken måste fungera, annars blir det frustrerande, eleverna behöver förberedas och peppas att delta. Du är extremt viktig genom att visa aktivt och bjuda in till delaktighet. Alla videomöten blir inte toppen, men de är bättre än inga alls. I diskussionen efteråt med eleverna kan de ha lagt märke till saker som kanske inte är uppenbara men som kan leda till viktiga insikter om interkulturalitet och andra frågor.

Skolbilds update - Varje skola tar en bild ut från ett klassrum varje fredag och skickar en kort hälsning om vad de arbetat med under veckan. Vi kan då under året se skiftningar i natur, väder och kanske hur eleverna klär sig. Det kan vara roligt att göra ett större kollage av alla bilder och visa skolans fönster mot Europa eller andra delar av världen. Dela en gemenskap.

Rastlek - Deltagande skolor delar vad de leker på sina raster. Spela in film, visa leken och dela regler digitalt. Denna aktivitet har jag gjort många gånger och leker fortfarande lekar från andra länder med mina elever. Dessutom är det spännande att många lekar finns i flera länder men, med lite olika regler. Hur kan det komma sig?

Interkulturell förståelse och respekt - Som alltid i internationella samarbeten är interkulturell förståelse och respekt en viktig del. I uppdraget att förstå sig själv i ett globalt sammanhang så är det viktigt att se både sin egen som andras kultur som en tillgång. Genom att till exempel uppmärksamma olika kulturella högtider i våra länder, och lära om dem får vi en större interkulturell förståelse. Berätta med bild, film, länkar och text.

I Sverige äter vi till exempel semlor på fettisdagen. Fettisdagen firas över stora delar av världen men har olika namn i olika länder.  Vad äter de i andra länder? Hur smakar det? Kan vi tillaga dem hemma eller i skolan och prova?

Topplistor - Musik, film, läsk, glass, TV-spel med mera. Diskutera, jämför, gör listor och diagram, inspirera varandra.

Johan Eggers, Rödebyskolan i Karlskrona

Johan Eggers, internationell samordnare Karlskrona kunskapsförvaltning och Rödebyskolan. Kontakt: johan.eggers@skola.karlskrona.se