Lyssna

Makalösa möten sker på eTwinning

Annie Bergh från grundskoleförvaltningens digitaliseringsenhet i Malmö stad träffade Nathalie Gill för sex år sedan när hon besökte hennes skola för att informera om eTwinning. Nu har hon träffat henne igen för att få veta hur Nathalie arbetar med plattformen idag.

För sex år sedan sågs Nathalie och jag för första gången. Hon kontaktade mig för att bjuda ut mig till sin skola då hon och hennes kollegor ville veta mer om eTwinning. Hon berättade att hon precis hade fått upp ögonen för IKT och distansundervisning och att hon gick en kurs på universitet för att lära sig mer.

Föreläsningen med undertecknad kring hur digitala verktyg kan främja ett internationellt samarbete blev det som tippade över bägaren för henne och hon fastnade “för gott” för allt som eTwinning hade att erbjuda och körde igång sitt första eTwinningprojekt redan 2015.

Sedan dess har det bara rullat på berättar Nathalie och det vanligaste är att hon har tre projekt per termin som har olika innehåll och är olika långa. Ibland händer det att de går över hela läsåret.

Nathalie Gill, grundskollärare.

"För att hitta projektpartners så gör jag på lite olika sätt då jag är bra på att röra mig inne på forumet för att söka projektidéer. Jag är också bra på att bygga relationer och hålla kontakt med projektpartners som det har fungerat väldigt bra med."

Nathalie berättar att hon är försiktig med hur hon väljer partners. Hon brukar titta på hur många projekt de varit involverade i och hur de har skrivit sina projektidéer då hon har en del dåliga erfarenheter från projekt som havererat för att engagemanget inte varit seriöst.

"Ett samarbete går inte alltid friktionsfritt, ibland havererar de och samarbetspartners faller ifrån så att samarbetet haltar eller till och med stannar av helt och hållet. Ibland fungerar det väldigt bra, vi får god kontakt och ett gott samarbete där alla levererar när de ska."

Nathalie berättar att hon har kommit i kontakt med en pedagog från Berlin där de har kommit så nära varandra att de har blivit vänner och kommer att besöka varandra även utanför jobbet. Deras nästa gemensamma äventyr är att skapa ett Erasmus+ skolutvecklingsprojekt för att kunna fördjupa sitt samarbete och involvera alla pedagoger på deras respektive skola så att de kan lära av och tillsammans med varandra.

"Jag ser så många fördelar med att arbeta med eTwinning för både mig och mina elever. Först och främst så är det oerhört kul och därför kommer eleverna ihåg projekten vi har haft. De har betytt så mycket för dem att de ibland har fått vänner för livet genom att samarbeta på eTwinning. För de språksvaga eleverna så avdramatiseras språket och det blir mer som lek för dem och de lär sig utan svårigheter."

Elever samarbetar i ett eTwinningprojekt med skolor i Europa.

"För min egen del får jag fler kollegor att utbyta erfarenhet med och jag ser eTwinning som en ständigt pågående fortbildning då jag hela tiden har möjlighet att kommunicera med andra lärare och utbyta tankar och erfarenheter. Då förbättras min interkulturella kompetens genom kommunikation, samspel och ämnesövergripande arbete. eTwinning för mig är att integrera det jag gör i den vanliga undervisningen och ha roligt samtidigt som vi lär oss tillsammans med andra. eTwinning har lärt mig att kunna anpassa undervisningen på många olika sätt."

Har du några lärdomar du vill dela med dig av till andra lärare angående eTwinning?

"Titta gärna på inspirationsfilmerna som går att hitta via Youtube - de är guld värda då andra berättar om sina projekt. De är väldigt inspirerande. Egentligen är det eleverna som driver projektet och vi pedagoger bara styr det litet. Det blir så annorlunda när de får möta varandra online. Det är så oerhört inspirerande för eleverna. Det kommer inte att ta mer tid i anspråk utan ni får ett större utbyte av tankar och erfarenheter."

Som ambassadör har det varit orhört roligt att få följa Nathalies fantastiska resa på eTwinning och jag glädjs med henne och hennes elever för allt roligt de gör tillsammans med andra elever och lärare runt om i Europa. Hennes upplevelse bekräftar min egen som är att det sker makalösa möten av alla de slag på eTwinning, att allt kan hända här och inte minst att genom att arbeta med eTwinning som plattform för samarbete så blir världen liten och lättare att hantera för oss alla. Alla är välkomna in i denna magiska värld!

Intervjun med Nahtalie Gill är gjord av Annie Bergh från grundskoleförvaltningens digitaliseringsenhet i Malmö stad.