Lyssna

Mellanstadieelever i Malmö samarbetar kring kulturarvet genom frågesporter och spel

På Boukefs privatskola i Malmö arbetar en ambitiös eTwinninglärare som heter Natalie Gill. I sitt klassrum har hon en vägg som vittnar om hur både hon och hennes elever brinner för att arbeta med eTwinning.

Elever på Boukefs privatskola i MalmöNatalie ser att arbetet med eTwinning fördjupar lärandet, ger eleverna ett livslångt lärande och autentiska mottagare till det de arbetar med.

Förra läsåret gick Natalie med i ett projekt som hette Culture Olympics. Projektet gick ut på att skapa tävlingar mellan länderna genom digitala samarbetsverktyg. Eleverna skapade filmer, som den ni kan se nedan i blogginlägget, och därefter ställde de varandra frågor om innehållet i filmerna. Det handlade om deras skola, stad, land, landets historia, språk och kända/viktiga personer. Eleverna lär sig också enkla fraser på varandras språk.

Projektet engagerade eleverna väldigt mycket och även de elever som har haft det tufft med sina kunskaper inom det engelska språket. Projektet väckte elevernas tävlingsinstinkter och samtidigt utvecklades en nära gemenskap. Flera av elevgrupperna arbetade tillsammans både i skolan och utanför skolan för att få sina filmer klara inför publicering.

Mål med projektet:

  • Att förbättra elevernas språkkunskaper i engelska på många plan; att lyssna, förstå, tala, läsa, skriva och öka ordförrådet.
  • Att skapa nyfikenhet för varandras länder – en lust att lära mer.
  • Att bygga relationer mellan eleverna.
  • Att öka elevernas självförtroende.
  • Att lära sig korta fraser på varandras språk.

”En del av vår profession är just att kunna se vad våra elever bäst behöver”, säger Natalie. För eleverna har mötet med partnerskolorna genom eTwinning varit en möjlighet till utbyte av kulturer, erfarenheter, seder och traditioner. Eleverna utvecklade ett stort intresse för språk, IKT, Europa och samhörighet. Tillsammans blev eleverna en del av eTwinningfamiljen. Ett möte och en möjlighet de aldrig kommer glömma.

Vidare berättar Natalie att det är viktigt att ha god kommunikation med partnerskolorna för att det ska bli ett seriöst och genomförbart projekt.

Natalie lämnade projektet Culture Olympics, när kommunikationen inte fungerade på ett tillfredsställande sätt, men trots det var projektet så inspirerande att Natalie påbörjade ett snarlikt projekt, under hösten, med en skola i Italien. Det nya projektet heter Let´s play the game my country my heritage. Projektupplägget liknar Culture Olympics upplägg, och eleverna ska skapa olika spel och frågesport åt partnerskolorna. Under två tillfällen ska skolorna tävla online mot varandra, och det kan antingen vara i spelet My city eller My country.

Till hösten 2018 tog Natalie emot en ny årskurs fyra. Under de kommande tre åren de har tillsammans, kommer hon att låta eleverna “få lära sig allt om eTwinnings fantastiska värld”, säger Natalie, när jag pratar med henne.

Det ska bli spännande att få fortsätta att följa Natalie och hennes klass i deras eTwinnande, men mer om det längre fram.

Av Annie Bergh, stolt eTwinningambassadör, Malmö