Lyssna

Öka samverkan på skolan genom eTwinning

Vill ni öka samverkan mellan fritids och skola samt koppla verksamheten till skolans styrdokument? Genom att skapa ett projekt kan ni uppnå detta mål på er skola. eTwinning erbjuder möjligheten att skapa en lärmiljö där eleverna får vara kreativa, kommunicera digitalt och involvera digitala verktyg i ett sammanhang samt samarbeta, och lära med och av varandra över gränserna. Eleverna får Europa som klassrum.

Fritidspersonal och lärare har genom eTwinning möjlighet att arbeta med ett projekt gemensamt. Detta bidrar till att eleverna får en helhet under skoldagen och att aktiviteterna löper under elevernas skol- och fritidstid. Ett eTwinningprojekt bidrar därmed till ökad samverkan mellan personal och olika professioner på en skola. Det skapar ett tillfälle att nyttja den kompetens som finns inom ett arbetslag.

På Karlbergs skola har vi provat på detta under flera läsår. Både personalen och eleverna har arbetat engagerat med projekten och vi har erhållit Quality Label för dessa projekt. Vi har haft dessa projekt under höstterminen med ämnesövergripande planering kring julhälsning från ett land. Om Quality Label

En viktig framgångsfaktor är att göra en planering med syfte, mål, arbetssätt där all personal får specifika delar att ansvara för under projektets gång. En annan faktor har varit i att vi fokuserar på att göra aktiviteter med skapande av bilder med inspiration från konstnärer i andra länder. Eleverna presenteras med stöd av digitala verktyg och får använda green screen och skapa qr-koder. Allt sammanställs i en digital julkalender som vi delar med oss till andra skolor i vårt projekt. Eleverna får se filmer om andra länder och göra Venndiagram med jämförelse. De yngre barnen kan rita eller skriver utifrån den egna förmågan.
Projektet (eTwinning.net)

Arbetet med projektet har bidragit till ökad kunskap i geografi, kultur och eleverna har fått mottagare för sitt skolarbete. Det har varit viktigt på riktigt. Men framför allt har vår personal arbetat gemensamt med planering och genomförande i projektet vilket har bidragit till samverkan, kollegialt lärande och därmed bidragit till utveckling av verksamheten i enlighet med skolans verksamhetsplan och systematiska kvalitetsarbete.

Texten är skriven av Natasa Kolarevic, biträdande rektor och specialpedagog, Karlbergs skola i Stockholm