Lyssna

Reflektioner från eTwinning på SETT-mässan

Under tre dagar i april varje år, samlas lärare från hela Sverige i Kista för att inspireras till ett modernt och innovativt lärande. På plats på SETT-mässan fanns även eTwinning för att sprida och visa möjligheterna med digitala samarbeten.

Besökare på SETT-mässanPedagogerna uppskattade mycket att få veta mer kring möjligheterna med eTwinning samt att de fick se projektexempel. Jag var med i montern och presenterade mina projekt och erfarenheter av eTwinning, och det var väldigt positivt att träffa intresserade pedagoger.

Det jag främst vill lyfta är att eTwinning passar alla åldrar och det finns samarbetspartner att hitta för alla elevkategorier. eTwinning är inte kopplat till att eleverna ska använda sig av engelska som kommunikation. Natasa Kolarevic, specialpedagog Karlbergs skola i StockholmEtt samarbete kan vara att plantera olika frön och jämföra resultat och resonera med eleverna, att sjunga med och för varandra, att se olika lärmiljöer i olika förskolor och skolor, att ge instruktioner för programmering med mera.

Det finna otaliga idéer på förslag på projekt och det viktigaste är att språket inte är ett hinder. Dessutom kan ett projekt vara en öppning för ämnesövergripande samarbete på skolorna.

Tveka inte att kontakta svenska eTwinningteamet för mer information eller gratis workshops.

Av Natasa Kolarevic, eTwinningambassadör och specialpedagog, Karlbergs skola, Stockholm