Lyssna

Kvalitet med eTwinning

Det finns inget entydigt svar på vad som kännetecknar ett gott eTwinningssamarbete. Inom eTwinning finns ett brett spektrum av lyckade projekt och samarbeten, som alla är olika varandra beroende på lärare, elever, skolform, ämnen, tema, längd, och vilka digitala verktyg som använts. Men under de 15 år eTwinning varit igång har det strömmat in goda råd från eTwinnare som redan hunnit prova sig fram i projektvärlden. Här följer några av dem.

Du behöver inte ha expertkunskaper

Som lärare behöver du varken vara expert på projekthantering eller på digitala arbetssätt för att genomföra ett eTwinningprojekt. En av programmets viktigaste tankar är att du som lärare kan börja med ett mindre och kort projekt och pröva dig fram i din egen takt, med hjälp av dina samarbetspartner.

Ett gott råd till nybörjare är alltså att börja smått (det går alltid att bygga på eller att börja med ett större projekt senare). 

Twinningplattformen finns även en uppsjö av exempelprojekt och kitt som du kan använda eller inspireras av. Du kan också när som helst kontakta supporten på UHR eller någon av de svenska eTwinningambassadörerna för handledning oh stöd.

Att planera och att lära känna din/dina partner

Projektplaneringen tar ofta, och får ta, längre tid än man tror. Ge dig tid att lära känna din/dina samarbetspartner, när olika kulturer möts. Ömsesidigt förtroende är viktigt.

Tidplan

Gör upp realistiska tidplaner inom projektet. Jämför skolornas termins- och lovtider, för att kunna göra en fungerande tidplan. Tiderna kan variera mycket, även inom Norden. Märker du att du inte kan hålla tidplanen, meddela din/dina partner det så snart du kan.

Involvera mera

Ge eleverna en tillräckligt utmanande uppgift, be gärna eleverna om förslag på till exempel tema, och ge dem gärna ansvar för (en del av) projektet, beroende på ålder. På det sättet involverar du och motiverar dem. Involvera gärna också dina kolleger, till exempel genom att planera för ett projekt som är ämnesövergripande. Kom ihåg att informera elevernas föräldrar om projektet, om och hur de kan ta del av projektet.

Internationellt elevarbete

Ett eTwinningssamarbete förutsätter tätt samarbete mellan de involverade lärarna. Men tänk gärna på att också låta eleverna samarbeta och lära sig tillsammans med elever i internationella smågrupper. Att eleverna får jobba tillsammans och att göra en produkt tillsammans kan vara värdefullt. Fundera på om yngre elever skulle kunna illustrera en saga som den andra klassen har skrivit - eller kan klasserna skriva ett kapitel var i en gemensam saga? Kan ni ordna chattsessioner mellan elever? Kan eleverna diskutera teman i ett diskussionsforum eller kommentera varandras blogginlägg? Är det möjligt att ordna online-möten mellan elevgrupperna? Se varandra som resurs, inte bara som publik.

Gå in i samarbetet med öppet sinne

Internationella skolsamarbeten ger dig som lärare en chans att lära nytt, när det gäller pedagogik, digitalisering, språk, Europakunskap, men eventuellt också vad gäller stoffet i dina egna ämnen, det är både fortbildning och livslångt lärande i högsta grad. 

Mer information på eTwinningplattformen:

Tio steg till ett lyckat projekt på eTwinning.net

Inspireras - projekt, kitt och bevis på eTwinning.net

8 enkla steg för att starta ett projekt på eTwinning.net