Lyssna

Projektkit

Vad finns under våra fötter? - projekt för förskolan

Projektkit Vad finns under våra fötter? (pdf)

Nalle på tur - projekt för förskola och lågstadiet

Projektkit Nalle på tur (pdf)

Veckans matteproblem - projekt för åldern 6-11

Projektkit Veckans matteproblem (pdf)

Berätta vidare - projekt för åldern 11-13

Projektkit Berätta vidare (pdf)

Takete och Malumna - projekt för åldern 11-13

Projektkit Takete och Malumna (pdf)

Uppskatta de nordiska språken - projekt för åldern 11-13

Projektkit Uppskatta de nordiska språken (pdf)

Min hemstad i tal - projekt för åldern 11-13

Projektkit Min hemstad i tal (pdf)

Symmetri i omgivningen - projekt för åldern 14-16

Projektkit Symmetri i omgivningen (pdf)

Veckans nyheter - Projekt för högstadiet och gymnasiet

Projektkit Veckans nyheter (pdf)

Stereotyper - projekt för åldern 16-19

Projektkit Stereotyper (pdf)

Min fritidsaktivitet - projekt för åldern 16-19 år

Projektkit Min fritidsaktivitet (pdf)

The spring garden full of butterflies - projekt för förskola och uppåt

The spring garden full of butterflies.jpg

Projektkit The spring garden full of butterflies (pdf)

Hitta fler kit på eTwinningplattformen