Lyssna

Kombinera eTwinning med "Grej of the day"

”Grej of the day” är ett framgångsrikt koncept som används över hela Europa för att stärka kunskapsglädje och motivation hos elever. Kombineras det med eTwinning blir det en spännande kunskapsinhämtning tillsammans med elever i andra länder.

Kunskap är roligt. Det var Micke Hermanssons utgångspunkt när han arbetade som lärare. Han ville se kunskapsgnistan i sina elevers ögon men ofta såg han istället att de hade låga förväntningar på lärandet. Det är bakgrunden till att han skapade mikrolektionskonceptet ”Grej of the day” år 2009.

Konceptet består av korta dagliga lektioner som börjar med en ledtråd till dagens ”grej. Därefter berättar läraren spännande fakta och kuriosa om en person, händelse eller ett fenomen som eleverna får i uppgift att anteckna och återberätta hemma. Dagens ”grej” markeras också ut på en karta i klassrummet om det finns en geografisk koppling.

"Grej of the day" används över hela Europa

Idag har ”Grej of the day” spridits till många länder i Europa och Micke Hermansson har blivit mycket uppmärksammad för sina TED-talks. Flera av hans böcker har översatts till andra språk.

2016 initierade läraren Emelie Eriksson från Skellefteå ett eTwinningprojekt som gick ut på att samarbeta internationellt med ”Grej of the day” som utgångspunkt. Gensvaret blev stort. Skolor från ett tiotal länder hörde av sig och tillsammans började de ”greja” för att tända kunskapsgnistan i sina elevers ögon.

Bekanta dig med koncept och metoder

Om du inte redan är bekant med ”Grej of the day” kan du med fördel testa det i din klass under en tid så att alla känner sig delaktiga i metoden. Läs mer om metoden på mickehermansson.se eller på Grej of the day på Facebook.

Webbplatsen mickehermansson.se

"Grej of the day" på Facebook

Därefter registrerar du dig på plattformen eTwinning. Nu kan du söka efter någon att samarbeta med. Under fliken Partnerforum går det att lägga in en beskrivning av ditt projekt och  vad för slags samarbete du efterfrågar.

Lägg sedan till de lärare som har visat intresse för projektet och som du vill starta ett samarbete med. Nu kan ni skapa ett gemensamt projekt på Twinspace, den digitala samarbetsytan på eTwinning.

Plattformen eTwinning

Många möjligheter till kunskapsinhämtning

Det finns många olika sätt att kombinera eTwinning med ”Grej of the day”. Du, dina kollegor och era elever kan till exempel skapa ”grejer” om en historisk händelse, en betydelsefull plats eller en känd person i er stad och dela dem med varandra i videomöten eller inspelade klipp. Ni kan också byta presentationer och ”greja” varandras presentationer. På så sätt lär eleverna känna varandras länder.

Det är också möjligt för lite äldre elever att skapa presentationer och "greja" för varandra. Antingen genom en videokonferens i mindre grupper eller genom att göra en skärminspelning till en Power Point, till vilken eleverna spelar in sina röster. Presentationerna kan sedan delas på Twinspace.

Du som har äldre elever kan låta dem återberätta en ”grej” som de har genomfört för sina internationella vänner i ett videosamtal eller i chattform för att låta dem träna sin engelska eller ett modernt språk. Men eTwinning kan användas i alla ämnen.

Med denna arbetsmetod kan du arbeta ämnesövergripande och det finns ett stort antal kopplingar till läroplanen. För eleverna tillkommer ytterligare en autentisk dimension. Förutom att återberätta hemma så får de fler mottagare – elever i andra länder.

Användbara digitala verktyg

Du kan använda PowerPoint, Keynote eller Prezi för att skapa presentationer. Funktionen skärminspelning är användbar för att spela in presentationer utan att elever syns i bild.

För att ladda upp klipp på Twinspace behöver de först (olistat) laddas upp på Youtube eller Vimeo. Därefter länkas de under fliken Material i Twinspace. Twinspace är en sluten plattform men du kan välja att göra vissa delar tillgängliga och publicera en länk på din skolas webbplats.

Läraren Emelie Eriksson berättar om hur hon kombinerade eTwinning med "Grej of the Day"

Informera vårdnadshavare om projektet

Det kan vara bra att informera vårdnadshavare om ert projekt och att inhämta eventuella godkännanden från dem om elevarbeten laddas på Twinspace. De flesta skolor har redan rutiner för detta. Ta reda på vad som gäller på din skola.

Om du stöter på problem så hjälper vi dig. Hör av dig till etwinning@utbyten.se.